Kulturförskolor

Vitt moln

Klicka på den förskola du vill veta mer om.

Tellusbarns kulturförskolor är fyllda med musik, skapande och drama. Här får ditt barn utlopp för sin kreativitet i alla tänkbara former.

Hos oss är skapandeprocessen i sig viktig. I den väcker vi barnens nyfikenhet, upptäcker nytt och stimulerar till samspel och fantasi. När barnen får utrymme för olika typer av uttrycksformer utvecklas de; både språkligt och motoriskt. De får tid för sitt skapande i tydliga, konkreta och praktiska aktiviteter.

När barnen får skapa tillsammans främjar det gemenskap i gruppen och stärker barnens självförtroende och självkänsla.

Hos oss får ditt barn ta del av skapandeaktiviteter flera gånger i veckan genom många olika uttrycksformer; musik, drama och skapande.

Musik

Hos oss på skapar vi lustfyllda möten med musikinstrument och erbjuder barnen en ingång i musikens värld.

Varje vecka kommer en utbildad fiolpedagog till förskolan och undervisar de äldre barnen i fiol. Dessutom får barnen skapa musik i mindre grupper tillsammans med engagerade pedagoger.

Drama

På våra kulturförskolor upplever barnen fantasifulla äventyr med hjälp av dramalek. Genom att gå in i fantasins värld går färden på flygande mattor, i tokiga bussar eller kanske via en simtur genom ett glittrande hav. Ofta leder färden till ett uppdrag där barnen får lösa ett problem. Då övar de på att kommunicera och hitta lösningar tillsammans. Det stärker barnens vi-känsla.

Skapande

Konstateljén är ett betydelsefullt rum för våra skapandeaktiviteter. Här är det fritt fram för barnen att skapa i en mängd olika material. Om intresset för  dinosaurier är extra stort, kanske arbetet resulterar i en dinosaurie i papier-maché.

Ibland genomför vi större arbeten som pågår under en längre tid. Till exempel ett projekt om kojor. Hur man bygger kojor, vad man kan göra i dem när de är klara eller kanske en hel mini-by med kojor för fantasifigurer.