Annie Jämtell , Rektor
annie.jamtell@tellusbarn.se
Mob: 070-445 76 80

Avdelningar: 

Stjärnan- 072-370 06 25
Planeten- 072-370 06 26
Månen- 072-370 06 27
Pluto- 072-370 06 28
Solen- 072-370 06 29
Rymdskeppet- 072-370 06 31
Vintergatan- 072-370 06 30

Adress:

Förskolan Galaxen 

Götgatan 104

118 62 Stockholm 

Antal avdelningar: 7

Antal barnplatser: 125

Öppettider: Vi följer Stockholm stads ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Ansökan sker genom Stockholms Stad. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Trespråkig förskola med skapande i fokus

  Ostörd av trafik och buller hittar du förskolan Galaxen på innergården ovanför Ringens centrum. Förskolan finns i rymliga lokaler och har närhet till kultur, parker och grönområden. På förskolan finns två avdelningar med svensk-engelsk profil, en nyöppnad avdelning med svensk-spansk profil och två ateljéer.

  Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Galaxen är en allmänpedagogisk förskola och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

  Att Galaxen har en svensk-engelsk profil på två avdelningar innebär att det här finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska sedan tidigare.

  På den nyöppnade svensk-spanska avdelningen möter barnen pedagoger som talar både svenska och spanska. Liksom på våra svensk-engelska avdelningar så är svenska huvudspråket, men det finns material och böcker på både svenska och spanska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och spanska sedan tidigare.

  Med två ateljéer rymmer Galaxen stora möjligheter för barn i olika åldrar att utveckla sina sinnen och uttrycka sig genom skapande i olika material, allt med stöd av engagerade pedagoger.  Vår skapandemiljö är tillgänglig för alla barn och barnen ges möjlighet att prova många olika material och tekniker. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

  Lärande, hälsa och välbefinnande går hand i hand, därför vet vi att omsorgen i förskolan är minst lika viktig som undervisningen. Barn behöver en väl avvägd dagsrytm där de får möjlighet till rörelse och aktivitet, men även till återhämtning och vila. När vi på Galaxen planerar förskolans undervisning och dagsrutiner utgår vi från hela barnets dag. Barn mår bäst i små grupper, därför organiserar vi på förskolan vår utbildning så att barnen får vistas i mindre grupper i möjligaste mån.

  Varje vecka har vi olika rörelseaktiviteter med barnen, som precis som all annan undervisningen baseras på lek och glädje. Genom rörelseaktiviteter stimuleras inte bara barnens motoriska förmåga och kroppsuppfattning, vi lägger även grunden för hälsosamma vanor längre fram i livet

  Nyheter & Notiser