Carina Björnberg, Rektor
carina.bjornberg@tellusbarn.se
Mob: 070-760 99 34

 

Avdelningar:

Månen- 070- 445 76 89
Solstrålen- 072-370 06 08
Snöflingan- 072-370 06 06
Regnbågen- 072-370 06 07

 

Adress:

Tellusbarn, Solen
Tingvallavägen 9 J-K
195 31 Märsta

Solen ligger på Tingvallavägen 9 i centrala Märsta. Vi har 78 barnplatser fördelade på fyra avdelningar och har tillgång till egen gård och närliggande parker och grönområden. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål.


Öppettider
Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.


Ramtiden är mellan klockan 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och familjerna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla familjers behov beaktas.

Länkar till Järfälla Kommuns hemsida och E-tjänster.


Ansöka om förskoleplats genom att klicka vidare hittar du information om hur du ansöker om förskoleplats hos oss genom Järfälla Kommuns e-tjänster.


Försäkring vid olycksfall skickar dig vidare till information om Järfälla Kommuns olycksfalls försäkring på förskolor.


Lämna in schema Schema ska lämnas in via Järfälla kommuns e-tjänster. Klicka vidare på länken för att lämna in ny schema.


Förskolan på sociala medier
Instagram
Facebook

Andra länkar

Läroplan för förskolan

Reggio Emilia institutet

Skolverket

Med språk, hälsa och skapande i fokus.

Hos oss ges barnen möjligheter att utveckla sin förmåga att berätta, lyssna, reflektera och uttrycka sig på många olika sätt. Glädje, sång och musik är viktiga inslag i vårt arbete med att utveckla barnens förmåga att utrycka sina känslor och tankar. Barnen lär sig om olika ämnen som naturvetenskap och matematik men på ett enkelt och roligt sätt. Våra pedagoger är vana vid att några barn kan mycket svenska och andra nästan ingenting.


Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen!

Vi vet att barn som är ute håller sig friskare, lär sig bättre och utvecklar sina motoriska färdigheter. Därför är våra barn ute ofta, på gården, på utflykt eller utforskar skogen. Från naturen tar vi med oss material in och skapar spännande saker på avdelningarna.


Det är i förskolan vi kan lägga grunden till goda vanor. Det gör vi genom regelbunden dans, rörelse och idrott, på förskolan, på gården, i en gymnastiksal och utflykter i naturen, både i närområdet och längre bort. Den variationsrika miljön, både inomhus och utomhus, ger barnen goda möjligheter till den fin- och grovmotoriska utvecklingen. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Vår ateljé rymmer stora möjligheter för barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka tankar och känslor. Genom skapande med olika slags material och tekniker som lera, målning med svamp, penslar och kulmålning får barnen experimentera själva med stöd av pedagogerna.

Vi anpassar våra metoder till att de flesta barn har ett annat modersmål än svenska. Genom att kombinera sagoberättelser och biblioteksbesök med dramalekar, sånger och dialog sätter vi tillsammans med barnen ord på allt vi gör och upplever. I förskolan introducerar vi barnen till olika delar av svenska samhället.

Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. På Solen serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Lunchen lagar vi från grunden i ett av Tellusbarns egna kök. Vi serverar näringsriktigt kost med stort inslag av ekologiska råvaror, och lär barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.


Måltiden är också en stund för reflektion och lärande. Vi sätter ord på vad vi äter och använder måltiden för att utveckla språk, matematik och naturvetenskap.

Nyheter & Notiser