Långsiktig dialog för en bättre verksamhet

Tellusbarns medarbetarundersökning

Två gånger om året genomförs anonyma medarbetarundersökning bland Tellusbarns medarbetare. Resultatet diskuteras och analyseras på såväl enhet som på koncernivå för moderbolaget Tellusgruppen och bidrar till organisationens arbete för att utveckla Tellusbarns verksamheter. Styrkan i arbetsmodellen är dess regelbundenhet och långsiktighet.

Läs mer om resultatet från medarbetarundersökningen