Bahar Neufeld, Rektor
bahar.neufeld@tellusbarn.se
Mob: 070-760 20 79

 

Avdelningar:
Stjärnan- 072-370 06 10
Solen- 072-370 06 11
Regnbågen- 072-370 06 12

Adress

Tellusbarn, Pusslet
Mockasinvägen 24
126 39 Älvsjö

Förskolan Pusslet ligger i Apelsinlundens härliga grönområde. Runt omkring oss finns både grönområden och lekplatser, och den goda kommunikationen tar oss enkelt ut på längre äventyr. Totalt har Pusslet 51 barnplatser fördelat på tre lokaler.

 

Öppetider
Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

 

Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och familjerna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla familjers behov beaktas.

 

Förskolan Pusslet, Älvsjö

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar verbala eller talade språk. De kan förmedla tankar och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller skapa olika former av gestaltningar. På Pusslet erbjuds barnen möjlighet att i en lugn miljö arbeta tillsammans i mindre grupper och med några få material i taget. I den egna ateljén ges också möjlighet att prova på många olika tekniker och material.


Barn lär på olika sätt och den skapande processen bidrar till lärande inom många områden, bland andra områden som naturvetenskap och miljö, teknik och konstruktion, matematik och språk.

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Varje dag ges barn möjlighet att lyssna på sagor och berättande, vi sjunger och kommunicerar i den dagliga leken. Vi uppmuntrar och tar tillvara på barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Måltiderna är lustfyllda och erbjuder en stund på dagen då man samtalar om vad man gjort och upptäckt.


Vi arbetar mycket med sång, dans och rytmik för att utveckla barnens språk, motorik och kreativitet på ett roligt sätt. Leken är viktig för barnens utveckling och lärande. På Pusslet ges barn möjlighet att bearbeta känslor och upplevelser.I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta.

Vi har en fantastisk utemiljö runt vår förskola som inbjuder till rörelse. Våra barn spenderar mycket tid utomhus, i skogen, på lekplatser eller på den egna gården med åldersanpassade lekredskap. Naturen lockar även till utforskande, konstruerande och fantiserande aktiviteter såsom att bygga kojor, fantisera runt sagor mm. Inomhus rör vi oss till minirörisprogrammen, Mamma mu och rörelsevisor för hela kroppen. Vi bygger balansbanor och dansar och utvecklar barnens motoriska färdigheter.


Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. På Pusslet serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Lunchen lagar vi från grunden i ett av Tellusbarns egna kök. Vi serverar näringsriktigt kost med stort inslag av ekologiska råvaror, och lär barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.

Nyheter & Notiser