Carina Björnberg, Rektor
Carina.bjornberg@tellusbarn.se

Tel: 070-760 99 34

Yeimy Nitz, Biträdande rektor 

Yeimy.Nitz@tellusbarn.se

Mob: 0704 457694  

Avdelningar: 

Fröet: 070-445 76 94

Adress:

Förskolan Växthuset

Täljöviksvägen 10
184 92 Åkersberga

På Växthuset finns tre avdelningar och en utegrupp, med plats för 62 barn totalt.

Förskolan Växthuset, Österåker

Förskolan Växthuset har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och rörelse, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Tre stycken avdelningar och en utegrupp kommer att få sin fasta punkt precis vid foten av Täljövikens gamla kursgård och Täljö Strandäng.

 

En stor fin egen förskolegård upprättas, som vid färdigställandet av ordinarie förskola kommer att fortsätta tillhöra verksamheten. Utevistelse och natur kommer att vara en stor del av verksamheten och vi kommer att nyttja den omgivande gröna miljön i så väl utegruppen som på våra vanliga avdelningar.

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De kan förmedla tankar, erfarenheter och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller dansa. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

 

På Växthuset ges alla barn möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material tillsammans med engagerade pedagoger. 

Växthuset ligger i ett naturskönt område med en egen stor gård. Utepedagogik är en naturlig del av verksamheten, barn som är ute mycket ges möjlighet till rörelse och att delta i den mångfald som erbjuds i naturen.


Naturen rymmer nämligen oändligt många möjligheter för pedagogisk verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk som matematik och naturvetenskap. Utevistelsen och de aktiviteter vi erbjuder utomhus anpassas utifrån barnens mognad och utveckling. 

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Varje dag ges barnen möjlighet att lyssna på sagor och berättande och vi sjunger och kommunicerar i den dagliga leken. Vi uppmuntrar och tar tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Måltiderna är lustfyllda och erbjuder en stund på dagen då man samtalar och reflekterar kring vad vi gjort och upptäckt.

 

Vi ger barnen möjlighet att delta i aktiviteter kring dans, sång och rörelse för att arbeta med språket på ett lekfullt sätt. Leken är central, där barnen ges utrymme att öva kommunikation, samspel och barnens fantasi och kreativitet stimuleras. 

Förskola I Närområdet

 

 

Nyheter & Notiser