Årets vinterutställning i Rinkeby Galleria

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Nu är det dags för den årligt återkommande vinterutställningen i Rinkeby Galleria! Under hela året och flera år i rad har vi arbetat med något vi kallar tillsammansmålning i ateljén på förskolan Torget, dit varje barn kommer en gång i veckan. Det innebär att vi har varit flera stycken som delat på ett stort papper, där vi tillsammans målat fritt över hela pappret. Genom att skapa tillsammans slipper vi undan eventuella förväntningar på resultat – alla bidrar med sin lilla bit, som med alla andras bitar bildar en helhet – en helhet som ofta säger så mycket mer än vad endast en individ kan åstadkomma. Vi kommer bortom fint och fult och utvecklar istället vår förmåga att komma in i ett kreativt flöde, tänka fritt, fantisera, se, känna och berätta.

Vi har målat med penslar, palettknivar, lock, fingrar, händer och svampar. Vi har testat och lekt oss fram till abstrakta målningar som vi sedan sparat på ateljéns väggar. Därefter har vi jobbat vidare med saxar och utforskat streck och bilder i abstraktionerna. Inför julen låter vi barnens julpyssel ta plats i installationen.

Hoppas vi ses den 13/12 kl. 15.00 vid Rinkeby Galleria, Rinkeby Torg.

God jul och gott nytt år! önskar förskolan Torget och konstföreningen Torget

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra rektorer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga