Årets vinterutställning i Rinkeby Galleria

Nu är det dags för den årligt återkommande vinterutställningen i Rinkeby Galleria! Under hela året och flera år i rad har vi arbetat med något vi kallar tillsammansmålning i ateljén på förskolan Torget, dit varje barn kommer en gång i veckan. Det innebär att vi har varit flera stycken som delat på ett stort papper, där vi tillsammans målat fritt över hela pappret. Genom att skapa tillsammans slipper vi undan eventuella förväntningar på resultat – alla bidrar med sin lilla bit, som med alla andras bitar bildar en helhet – en helhet som ofta säger så mycket mer än vad endast en individ kan åstadkomma. Vi kommer bortom fint och fult och utvecklar istället vår förmåga att komma in i ett kreativt flöde, tänka fritt, fantisera, se, känna och berätta.

Vi har målat med penslar, palettknivar, lock, fingrar, händer och svampar. Vi har testat och lekt oss fram till abstrakta målningar som vi sedan sparat på ateljéns väggar. Därefter har vi jobbat vidare med saxar och utforskat streck och bilder i abstraktionerna. Inför julen låter vi barnens julpyssel ta plats i installationen.

Hoppas vi ses den 13/12 kl. 15.00 vid Rinkeby Galleria, Rinkeby Torg.

God jul och gott nytt år! önskar förskolan Torget och konstföreningen Torget

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra rektorer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.