Årets vinterutställning i Rinkeby Galleria

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Nu är det dags för den årligt återkommande vinterutställningen i Rinkeby Galleria! Under hela året och flera år i rad har vi arbetat med något vi kallar tillsammansmålning i ateljén på förskolan Torget, dit varje barn kommer en gång i veckan. Det innebär att vi har varit flera stycken som delat på ett stort papper, där vi tillsammans målat fritt över hela pappret. Genom att skapa tillsammans slipper vi undan eventuella förväntningar på resultat – alla bidrar med sin lilla bit, som med alla andras bitar bildar en helhet – en helhet som ofta säger så mycket mer än vad endast en individ kan åstadkomma. Vi kommer bortom fint och fult och utvecklar istället vår förmåga att komma in i ett kreativt flöde, tänka fritt, fantisera, se, känna och berätta.

Vi har målat med penslar, palettknivar, lock, fingrar, händer och svampar. Vi har testat och lekt oss fram till abstrakta målningar som vi sedan sparat på ateljéns väggar. Därefter har vi jobbat vidare med saxar och utforskat streck och bilder i abstraktionerna. Inför julen låter vi barnens julpyssel ta plats i installationen.

Hoppas vi ses den 13/12 kl. 15.00 vid Rinkeby Galleria, Rinkeby Torg.

God jul och gott nytt år! önskar förskolan Torget och konstföreningen Torget

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra rektorer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Fler inlägg

Galaxen

Nu får vi äntligen jobba med snö på Galaxen

Vi arbetar mycket med naturmaterial i våra verksamheter och just nu är det fokus på snö både för de äldre och för de yngre barn. För vissa är det första snön som faller till marken medan det för andra är ett känt fenomen. Oavsett så är snö väldigt spännande att experimentera med. Vi har skapat snökonst både utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Det blir ett utforskande och undersökande samtidigt som barnen skapar konstverk. Vi ställer frågor kopplat till den aktivitet vi gör, exempelvis, vad händer när vi lägger snö i handen? Vad är det som gör att den smälter?

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala