Att pedagogiskt vägleda barn i kommunikation och identitetssökande

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Förskolan Discovery är belägen mitt på Tibble torg i ljusa nyrenoverade lokaler. Verksamheten genomsyras av språk och kreativitet och med läroplanen som grund har vi skapat en förskola med högt till tak, här har barnen rum för delaktighet och inflytande.

Med kreativa, empatiska och ansvarstagande barn och pedagoger bildar Discovery en helhet. Detta med hjälp av med engelsktalande pedagoger som håller samlingar och vardagliga aktiviteter på engelska och en konstpedagog som kommer till förskolan en gång i veckan. På vår förskola uttrycker vi oss på alla olika sätt! Pedagogiken är naturligtvis en röd tråd i vår verksamhet och präglar varje aktivitet exempelvis genom att vi jobbar mycket med övergångar och tydlighet för att skapa trygga barn. 

Som nyöppnad förskola har vi stor möjlighet till att forma och färga verksamheten ur ett barnperspektiv och den möjligheten vill vi ska leva vidare i verksamheten ju mer den tar form. 

Vår förskola är didaktiskt och utformad efter varje barns behov och grundar sig i barnens intressen. Vår vision är närvarande pedagoger som fungerar lite som en kompass när barnen samtalar och uttrycker sig i förhållande till sökandet och skapandet efter sin identitet. 

Ur Lpfö-18:

“Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras.”

Fler inlägg

The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges