Att pedagogiskt vägleda barn i kommunikation och identitetssökande

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Förskolan Discovery är belägen mitt på Tibble torg i ljusa nyrenoverade lokaler. Verksamheten genomsyras av språk och kreativitet och med läroplanen som grund har vi skapat en förskola med högt till tak, här har barnen rum för delaktighet och inflytande.

Med kreativa, empatiska och ansvarstagande barn och pedagoger bildar Discovery en helhet. Detta med hjälp av med engelsktalande pedagoger som håller samlingar och vardagliga aktiviteter på engelska och en konstpedagog som kommer till förskolan en gång i veckan. På vår förskola uttrycker vi oss på alla olika sätt! Pedagogiken är naturligtvis en röd tråd i vår verksamhet och präglar varje aktivitet exempelvis genom att vi jobbar mycket med övergångar och tydlighet för att skapa trygga barn. 

Som nyöppnad förskola har vi stor möjlighet till att forma och färga verksamheten ur ett barnperspektiv och den möjligheten vill vi ska leva vidare i verksamheten ju mer den tar form. 

Vår förskola är didaktiskt och utformad efter varje barns behov och grundar sig i barnens intressen. Vår vision är närvarande pedagoger som fungerar lite som en kompass när barnen samtalar och uttrycker sig i förhållande till sökandet och skapandet efter sin identitet. 

Ur Lpfö-18:

“Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras.”

Fler inlägg

Melodin

Får man ha pyjamas på förskolan?

Vi har haft en pyjamasmysdag! Emma, vår teaterpedagog, hade pyjamas på sig och sov på mattan nedanför vår soffa, när vi kom in. Vi smög för att inte väcka henne. Efter en liten stund vaknade hon och upptäckte oss och att vi, barn och pedagoger också hade pyjamas. Tänk att man kan ha pyjamas på sig på förskolan! Vi låtsades att det var natt och alldeles mörkt ute. Det enda som syntes på himlen var månen och några stjärnor. Efter att ha sjungit lite viftade vi allesammans på tårna, blåste på dem och uttalade en trolleriramsa och plötsligt hade vi

Nyetablering i Upplands Väsby

Tellusbarn är idag verksamma i Stockholm och Uppsala, totalt drivs 20 förskolor i varierande storlek. Ända sedan bolaget grundades 2007 har bolaget haft en stabil expansion. Vissa förvärv har varit uppköp av befintliga förskolor medan Tellusbarn vid andra tillfällen varit med redan från byggstart. Något som ger oss möjlighet att vara med i diskussioner med byggherrar och fastighetsägare i ett tidigt skede. Idag ryms över 1000 barn inom verksamheten med målet att ge varje barn en bra start i livet och ett fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kan nu stolt presentera att de första spadtagen har tagits i