Digization in preeschool

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Digitization in preschool. What does this mean? This means that we work with, among other things, QR codes and our robot mouse. With QR codes, we have now taken the first step by working with it several times a week. Right now it is done through our calendar during the month of December. We got our robot mouse in the fall. The robot mouse’s purpose is programming. Through programming, the child gets another language that they will benefit from in the future, and that is through algorithms and commands. Programming teaches the child to understand that a command, an instruction, is needed from humans for the robot to do what we want it to do. During this and next semester we will do analog and digital programming. By learning programming, we give the child a chance to develop their computer logical thinking and their mathematical ability. The mathematical ability is developed by, among other things. Follow reasoning, logical and creative thinking, problem solving skills.

Fler inlägg

Galaxen

Nu får vi äntligen jobba med snö på Galaxen

Vi arbetar mycket med naturmaterial i våra verksamheter och just nu är det fokus på snö både för de äldre och för de yngre barn. För vissa är det första snön som faller till marken medan det för andra är ett känt fenomen. Oavsett så är snö väldigt spännande att experimentera med. Vi har skapat snökonst både utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Det blir ett utforskande och undersökande samtidigt som barnen skapar konstverk. Vi ställer frågor kopplat till den aktivitet vi gör, exempelvis, vad händer när vi lägger snö i handen? Vad är det som gör att den smälter?

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala