Egen ateljé och gott om utemiljöer på förskolan Paletten

Förskola Paletten ligger i Husby centrum, i ljusa lokaler med två egna trevliga gårdar som ger barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik och samspelet med andra. Dessutom finns både grönområden och skogen i närheten som också ger goda möjligheter att utforska, lära och leka.

Förskola Paletten ligger i Husby centrum, i ljusa lokaler med två egna trevliga gårdar som ger barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik och samspelet med andra. Dessutom finns både grönområden och skogen i närheten som också ger goda möjligheter att utforska, lära och leka. Husbys biblioteket ligger bara några meter från förskolan.

Förskolan har fyra avdelningar, två är helt nyöppnade, och vi har fräscha och ljusa lokaler. På Paletten har vi en egen ateljé med stora och små canvasdukar där barnen får måla både fritt och planerat. Där arbetar vår konstpedagog med barnen en gång i veckan. Konstpedagogen ger alla barn goda möjligheter att skapa med olika material som till exempel lera och målarfärg.

Allt börjar och utformas i förskolan. Förskolan är grunden till ett livslångt lärande som ska vara roligt, tryggt, lärorikt och inkludera alla barn. Vi på förskolan Paletten undervisar i allmänpedagogik och följer skollagen, läroplanen, Barnkonventionen och andra nationella styrdokument. Vår undervisning baseras på barnens intressen och erfarenheter och lärandet står i centrum. En del av lärandet är leken där barnen lär sig att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. Barnen här på Paletten får utveckla språk och kommunikation i leken och delta och använda sin kreativitet och fantasi. Lärande och lek kan gå ihop. Allt är möjligt i leken!

Vi på Paletten arbetar i mindre grupper för att möjliggöra delaktighet och trygghet för alla barn. Det är viktigt för oss att alla barn blir hörda och kan uttrycka sina idéer, åsikter och önskemål.

Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. För oss är det viktigt att barnen får utveckla sina egenskaper inom språk, matematik och rörelse samt lära sig att ta hänsyn till sina medmänniskor. På förskolan Paletten ger vi barnen möjlighet att själva göra aktiva val och att utforska inne- och utemiljö.

Arbetslaget möter barnen med hänsyn till deras lärande, behov och intresse och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar. Förskolans läroplan beskriver att förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har alla våra avdelningar inarbetade rutiner för omsorg, undervisning och säkerhet.