En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18).

Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen:

Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala samspelet med varandra och vuxna.

’’Nu har vi börjat prata om kroppen och hur vi ser ut. Vilken färg har jag på ögonen? Vilken färg har jag på håret? Vi ser alla olika ut men vi är lika mycket värda! Alla barn diskuterade livligt kring hur huvudet ser ut, om vi har långt eller kort hår mm. Sedan gjorde vi självporträtt, barnen fick titta på sin egen bild och utförandet blev helt fantastiskt!

’’ Vi har fokuserat på kroppsdelarna. Barnen har fått rita av sina händer. Vi pratade om fingrar, vad heter de? Hur många fingrar har vi? Vad händer om vi inte har våra händer?’’

I läroplanen står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Under veckorna denna höst har vi uppmärksammat Världens barn och alla barnens rättigheter till hälsa, skola och trygghet. Vi har också lärt oss att det bör finnas  vuxna som lyssnar på barnen och att lära sig om sin rätt att uttrycka sin vilja och vad de känner.

Vi har tillsammans med barnen haft värderingslekar. Vi vill ge barnen möjligheten att tänka efter och ta ställning, träna sig i att uttrycka sina åsikter, motivera sina ståndpunkter och träna sig i att lyssna på andra.

Det vi också har pratat om är barnkonventionen och sett filmen: Vad är barnkonventionen? Barnen har lärt sig att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Varje barn har fått skapa en ljuslykta som vi använde under barnkonventionen.