Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen i Uppsala. På Tulpanen i Uppsala går många barn med flerspråkig bakgrund. För att möta alla barn utifrån sina individuella förutsättningar och samtidigt ta till vara på den språkliga mångfalden används olika metoder för att stimulera språket. En modell som Tulpanen arbetar med under 2019 är ”Dialogic book reading”, eller ”Bokbus” som barnen säger. Detta arbete är en del i det forskningsprojekt som flera förskolor från Tellusbarn deltar i. Det innebär att pedagogerna systematiskt planerar, genomför och utvärderar boksamtal med barnen, där barnen blir mer aktiva än på en vanlig högläsningsstund.

Om Dialogic book reading

Forskning kring barns språkutveckling visar att Dialogic book reading är en effektiv språklig metod som ökar barns ordförråd och stimulerar språkutvecklingen i stort. Ingen kan lära sig spela piano bara genom att lyssna på någon annan som spelar, på samma sätt kan ingen lära sig läsa bara genom att lyssna på någon annan som läser. På Tulpanen har pedagogerna märkt flera positiva effekter av metoden. Barnen har breddat sitt ordförråd, de använder fler ord än innan och framförallt fler ”svåra” ord. Ibland har barnen använt så ovanliga svenska ord att de till och med fått undervisa de flerspråkiga pedagogerna om vad orden betyder. Alla på förskolan har helt enkelt lärt av varandra i detta projekt, oavsett om man är barn eller vuxen. Barnen har även blivit modigare att uttrycka sig och mer aktiva i sagornas berättelser. Barnen blir de som berättar för den vuxne istället för tvärtom, som det brukar vara. När barnen är aktiva själva lär de sig som mest av böcker, och framförallt har både pedagoger och barn väldigt roligt tillsammans i bokläsningen!

Läs mer om Dialogic book reading

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Läs mer om våra förskolor här.

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och