Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen

Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen i Uppsala. På Tulpanen i Uppsala går många barn med flerspråkig bakgrund. För att möta alla barn utifrån sina individuella förutsättningar och samtidigt ta till vara på den språkliga mångfalden används olika metoder för att stimulera språket. En modell som Tulpanen arbetar med under 2019 är ”Dialogic book reading”, eller ”Bokbus” som barnen säger. Detta arbete är en del i det forskningsprojekt som flera förskolor från Tellusbarn deltar i. Det innebär att pedagogerna systematiskt planerar, genomför och utvärderar boksamtal med barnen, där barnen blir mer aktiva än på en vanlig högläsningsstund.

Om Dialogic book reading

Forskning kring barns språkutveckling visar att Dialogic book reading är en effektiv språklig metod som ökar barns ordförråd och stimulerar språkutvecklingen i stort. Ingen kan lära sig spela piano bara genom att lyssna på någon annan som spelar, på samma sätt kan ingen lära sig läsa bara genom att lyssna på någon annan som läser. På Tulpanen har pedagogerna märkt flera positiva effekter av metoden. Barnen har breddat sitt ordförråd, de använder fler ord än innan och framförallt fler ”svåra” ord. Ibland har barnen använt så ovanliga svenska ord att de till och med fått undervisa de flerspråkiga pedagogerna om vad orden betyder. Alla på förskolan har helt enkelt lärt av varandra i detta projekt, oavsett om man är barn eller vuxen. Barnen har även blivit modigare att uttrycka sig och mer aktiva i sagornas berättelser. Barnen blir de som berättar för den vuxne istället för tvärtom, som det brukar vara. När barnen är aktiva själva lär de sig som mest av böcker, och framförallt har både pedagoger och barn väldigt roligt tillsammans i bokläsningen!

Läs mer om Dialogic book reading

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Läs mer om våra förskolor här.