Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen i Uppsala. På Tulpanen i Uppsala går många barn med flerspråkig bakgrund. För att möta alla barn utifrån sina individuella förutsättningar och samtidigt ta till vara på den språkliga mångfalden används olika metoder för att stimulera språket. En modell som Tulpanen arbetar med under 2019 är ”Dialogic book reading”, eller ”Bokbus” som barnen säger. Detta arbete är en del i det forskningsprojekt som flera förskolor från Tellusbarn deltar i. Det innebär att pedagogerna systematiskt planerar, genomför och utvärderar boksamtal med barnen, där barnen blir mer aktiva än på en vanlig högläsningsstund.

Om Dialogic book reading

Forskning kring barns språkutveckling visar att Dialogic book reading är en effektiv språklig metod som ökar barns ordförråd och stimulerar språkutvecklingen i stort. Ingen kan lära sig spela piano bara genom att lyssna på någon annan som spelar, på samma sätt kan ingen lära sig läsa bara genom att lyssna på någon annan som läser. På Tulpanen har pedagogerna märkt flera positiva effekter av metoden. Barnen har breddat sitt ordförråd, de använder fler ord än innan och framförallt fler ”svåra” ord. Ibland har barnen använt så ovanliga svenska ord att de till och med fått undervisa de flerspråkiga pedagogerna om vad orden betyder. Alla på förskolan har helt enkelt lärt av varandra i detta projekt, oavsett om man är barn eller vuxen. Barnen har även blivit modigare att uttrycka sig och mer aktiva i sagornas berättelser. Barnen blir de som berättar för den vuxne istället för tvärtom, som det brukar vara. När barnen är aktiva själva lär de sig som mest av böcker, och framförallt har både pedagoger och barn väldigt roligt tillsammans i bokläsningen!

Läs mer om Dialogic book reading

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Läs mer om våra förskolor här.

Fler inlägg

Galaxen

SKAPANDE UTOMHUS

Förskolan Galaxen på Södermalm har skapande i fokus som et naturligt inslag i sin verksamhet. Pedagogerna stödjer barnenens utveckling i skapandet och genom at erbjuda detta i en utomhusmiljö hoppas vi på att kunna ge barnen nya perspektiv och en ny gemenskap. Under föregående vecka har förskolans nya utomhusstaffli invigts. Många barn gjorde uttryck för entusiasm och glädje. Runt Staffliet blev det snabbt trångt, barnen fick då praktisera samarbete och turtagning. “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära – förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå

Melodin

Får man ha pyjamas på förskolan?

Vi har haft en pyjamasmysdag! Emma, vår teaterpedagog, hade pyjamas på sig och sov på mattan nedanför vår soffa, när vi kom in. Vi smög för att inte väcka henne. Efter en liten stund vaknade hon och upptäckte oss och att vi, barn och pedagoger också hade pyjamas. Tänk att man kan ha pyjamas på sig på förskolan! Vi låtsades att det var natt och alldeles mörkt ute. Det enda som syntes på himlen var månen och några stjärnor. Efter att ha sjungit lite viftade vi allesammans på tårna, blåste på dem och uttalade en trolleriramsa och plötsligt hade vi