Experiment med vatten och kanel

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Solen i Märsta har barnen fått experimentera med vatten och kanel. Vatten är blött och kanel är torrt, vad händer när dessa två möts? Experimentet inleddes med att hälla upp vatten i två glas, varpå det ena av dessa glas även fylldes med kanel på toppen. Barnen fick testa att sätta ned ett finger i båda glasen. Barnen och pedagogerna resonerade tillsammans: Vad hände när vi doppade fingret i vatten?  Fingret blir blöt, fingret kan man dricka från, svarade barnen. Vad hände när vi doppade fingret i kanelen? Fingret blev kaneligt, inte blött! var några av barnens reflektioner.

Nu när många familjer är hemma med sina barn kan experiment vara ett roligt sätt att tillbringa tiden tillsammans på. Just detta experiment är perfekt att göra hemma då det inte behövs många saker.

Detta behöver du: Två glas, vatten, kanel (eventuellt diskmedel) och minst ett nyfiket barn.

Inled med att tillsammans gå igenom vad ni ska göra och vad som behövs för att göra experimentet. Ställ utmanande frågor, såsom: Vad tror du kommer hända när vi doppar fingrarna i de båda glasen? Vad är det för skillnad på kanel och vatten? Hur känns kanel? Hur känns vatten? Fyll därefter på med vatten i båda glasen. Häll sedan i kanel i det ena glaset, så att det täcker vattenytan. Nu är det äntligen dags att testa genom att doppa ett finger i varje glas!

Ni kommer upptäcka att fingret inte blir blött när man doppar det i vattenglaset som är toppat med kanel. Hur kommer det sig? Jo, hemligheten är att kanelen får vattenmolekylerna att hålla ihop, man kan säga att vattenytan blir som en ballong. På detta sätt kan man förklara begreppet ytspänning. Ytspänning är alltså de krafter som uppstår mellan molekyler vid gränsen mellan olika ämnen, som här med vatten och kanel. Denna hinna kan dock brista, för att visa det kan man ta experimentet vidare och tillföra diskmedel. Genom att droppa i lite diskmedel spricker ytspänningen och kanel följer med den spruckna hinnan ut mot glasets kanter. Diskmedlet tar alltså bort vattenmolekylernas krafter och ytspänningen upphör.

Förutom att utforska olika material och öva sig i att ställa hypoteser blir detta experiment ett utmärkt tillfälle att introducera begreppet ytspänning!

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och