Grönare gårdar utmanar traditionella lekmönster

2016-10-28 10:16 – Fritidspedagogen

“– På skolgården är de traditionella lekmönstren ännu tydligare än på förskolans gård, säger Malin Segerlund, utvecklingspedagog i Skellefteå kommun. ”

“Hon har jobbat med ett projekt för jämställda utemiljöer i skola och förskola där hon har kartlagt gårdar och intervjuat barn om hur de leker.”