Högläsning, är det viktigt? Det tycker vi på Tellusbarn!

På kulturförskolan Melodin har vi under lång tid haft “Veckans bok”, där barnen får möjlighet att ta med sig sin favoritbok hemifrån till förskolan. Det senaste året har det blivit många och långa böcker som vi slukat!

På kulturförskolan Melodin har vi under lång tid haft “Veckans bok”, där barnen får möjlighet att ta med sig sin favoritbok hemifrån till förskolan. Det senaste året har det blivit många och långa böcker som vi slukat!

Barnens ökade bokintresse tog ytterligare fart när en pedagog fick möjlighet att fortbilda sig i Dialogic book reading – DBR. Det är en metod som är forskningsbaserad och som hjälper barnen att öka sitt ordförråd och sin språkförståelse. I vår läroplan står det: ”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur”.

En del av arbetssättet i DBR är att man väljer så kallade målord, ord som man arbetar extra med. I boken “Tesslas mamma vill inte” finns ordet rally med, vad betyder det? Barnen hade hypoteser om ordet men visste inte riktigt vad det betydde. I boken körde barnet rally med en vagn! Men hur gör man det? Har ni kört rally? För att visualisera ordet fick barnen se olika filmklipp för att de skulle förstå ordet rally. Efter filmklippet och boken byggde vi banor till bilar som vi körde rally med. Barnen fick en förståelse för ordet rally genom att lyssna till boken, samtala om bilden i boken, se filmklippen och därefter prova själv. De körde rally med många andra saker efter det.

Att få möjlighet att testa ordet på flera sätt ger barnen en ökad förståelse och ordet kan placeras i flera sammanhang. När vi använt målorden på flera “språk” så använder barnen de nya orden i sina samtal och sin lek. De har förstått innebörden av det nya ordet!

Det kan också vara att ett ord som har flera betydelser. Ordet sticka var ett sådant ord. Man kan sticka iväg, man kan sticka en tröja eller sticka sig i fingret.

Barnen kallade tillfällena med DBR för Bokklubben. Vi läste och samtalade men vi använder också en ritreflektionsbok, där barnen ritar och skriver något från boken vi arbetar med eller från “veckans bok”. Det är en succé på många plan, jag som pedagog kan se barnens skriv- och ritutveckling och barnen själva kan också se sin egen utveckling. Det är också ett mycket bra underlag för samtalet med vårdnadshavarna. Barnen tycker det är mycket roligt att rita och skriva i sin ritreflektionsbok.

Litteraturen som barnen haft med sig hemifrån har varit från många olika författare vilket har gjort att vi fått en mångfald av bra böcker, både med mycket text och få bilder men också tvärtom. Vi har ställt upp dem i hallen och skrivit ett kort inlägg på lärplattformen Infomentor. Då har familjerna fått tips på böcker och olika författare och kan fortsätta att läsa högt för sina barn hemma. När man som blivande förskoleklassbarn ska avsluta sin tid på förskolan får de som en avskedsgåva ett virkat bokmärke av sitt favoritdjur. Vi vill på det sättet främja att de kommer fortsätta att älska böcker och högläsning. Att få lyssna till en bok eller saga uppläst av en engagerad vuxen är guld värd.