Kemiska processer på förskolorna Tulpanen och Oasen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Att utforska kemiska processer med barn i förskolan handlar till stor del om att uppmärksamma sådant som finns omkring oss i vår vardag. Det kan exempelvis handla om att baka eller att följa en upptinings- eller frysprocess.  Genom att utforska dessa processer ges förutsättningar för att skapa förståelse för sammanhang och begrepp. Eftersom en stor del av detta utforskande handlar om att återberätta, ställa hypoteser och dra slutsatser stimuleras även förmågan att uttrycka sig och reflektera tillsammans med andra.

På förskolan Tulpanen har man de senaste veckorna utforskat och experimenterat med vatten, is, snö och frost. Vad händer ute och inne med dessa element? Några reflektioner från barnen har varit att snö är kall och is är hård och genomskinlig. Förutom de gemensamma reflektionerna har även barnen kunnat dra slutsatser om varför snön i hinken inne har smält, medan snön som legat kvar ute inte har smält. Genom dessa reflektioner har olika motsatsord uppmärksammats, som exempelvis flyta – sjunka, smälta – frysa och minusgrader – plusgrader. Även på förskolan Oasen har barnen samlat snö gemensamt i en hink. Det har sedan reflekterats och diskuterats kring mängd, färg och teorier om vad som kommer att hända när snön tas in på förskolan. Dessa naturvetenskapliga aktiviteter är bra exempel på hur man även kan arbeta aktivt med språket och uppmärksamma olika begrepp som både har med matematik, fysik och kemi att göra.

Fler inlägg

Galaxen

Rocka sockorna och världsdagen för Downs syndrom

Den 21 mars var det dags att rocka sockorna återigen! Det är FN som utlyst just den 21 mars till världsdag för Downs syndrom och med anledning av det har idén med att rocka sockor spridits runt om i världen. Initiativet kommer ursprungligen från USA

Pusslet

Digitala samlingar på förskolan Pusslet i Älvsjö

Förskolan ska arbeta med digitala verktyg på ett sätt som gynnar alla barns lärande och läroplanen beskriver att utbildningen ska lägga grunden för barnens digitala kompetens. Nu i coronatider när många barn är hemma, skapas perfekta tillfällen att tänka nytt med digital teknik. På förskolan