Lägenhet i förskolan

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Uppfinnaren så har ett spännande projekt nyligen startats upp. En liten lägenhet har inretts och den är en central plats för fantasifyllda dramaäventyr.  Kulturpedagogerna Kitty Störby Jutbring och Emma-Helena Berglund är på förskolan varje vecka. De leder då dramalek med musikinslag i små grupper. Ingen dag är den andra lik och det dyker upp många roliga, tokiga och normbrytande karaktärer.

Första gången som barnen på Uppfinnaren var i lägenheten, så hittade de ett brev. Det var från någon som kände sig ensam och inte hade någon kompis. Breven förde barnen till ett giantiskt stort paket som barnen tidigare hade varit med och skapat i ateljén. Inuti paketet så låg kaninen Koko i all ensamhet. Från den dagen fick Koko flytta in i lägenheten och varje tillfälle för dramalek så får barnen vara en del av dramaturgin som sker varje vecka .

(Kitty, Emma och Koko besöker också förskolorna Akvarellen, Oasen och Pusslet. )

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

– fantasi och föreställningsförmåga,

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och