Lägenhet i förskolan

På förskolan Uppfinnaren så har ett spännande projekt nyligen startats upp. En liten lägenhet har inretts och den är en central plats för fantasifyllda dramaäventyr.  Kulturpedagogerna Kitty Störby Jutbring och Emma-Helena Berglund är på förskolan varje vecka. De leder då dramalek med musikinslag i små grupper. Ingen dag är den andra lik och det dyker upp många roliga, tokiga och normbrytande karaktärer.

Första gången som barnen på Uppfinnaren var i lägenheten, så hittade de ett brev. Det var från någon som kände sig ensam och inte hade någon kompis. Breven förde barnen till ett giantiskt stort paket som barnen tidigare hade varit med och skapat i ateljén. Inuti paketet så låg kaninen Koko i all ensamhet. Från den dagen fick Koko flytta in i lägenheten och varje tillfälle för dramalek så får barnen vara en del av dramaturgin som sker varje vecka .

(Kitty, Emma och Koko besöker också förskolorna Akvarellen, Oasen och Pusslet. )

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

– fantasi och föreställningsförmåga,

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,