Matematik med yngre barn i förskoleålder

Redan våra allra yngsta barn använder matematik omedvetet varje dag. Detta är dock inte samma sak som att utveckla en förståelse för matematik. Det gör barnen först när de deltar i situationer där matematik utforskas och problematiseras. Genom forskning har man sett att barns tidiga erfarenheter av matematisk problemlösning har stor betydelse för hur de senare i skolan utvecklar sin matematiska förmåga. Genom att utforska matematiska frågeställningar i vår vardag kan vi på ett lekfullt sätt stimulera de yngre barnens nyfikenhet och förståelse för matematik.

Matematik är så mycket mer än det vi spontant tänker på. Att generalisera, urskilja och särskilja egenskaper är grundläggande för den matematiska förståelsen. Barn upplever exempelvis matematik när de klättrar i klätterställningen och då får en uppfattning om både höjd, avstånd, form och antal. De upplever också matematik när de jämför och sorterar sina leksaker utifrån olika egenskaper vid städningen, eller när de under måltiden räknar antal majskorn på tallriken. Vardagen är fylld av händelser som ger möjlighet till att tillsammans uppmärksamma matematiska frågor.

Matematik är också en del av vårt språk, att förstå olika begrepp är avgörande för det matematiska tänkandets utveckling. Genom lek, samtal och sagor kan vi till exempel uppmärksamma olika lägesord, namn på olika geometriska former och begrepp för storlek och mängd. När vi bygger lego tillsammans kan vi jämföra och undersöka färg, form, antal, storlek och läge, precis som att vi kan utforska volym och mätning när vi bakar tillsammans.  

Genom att utforska matematik stimuleras inte bara det matematiska tänkandet, utan också nyfikenhet, kreativitet och tilliten till sin egen förmåga. Matematik finns överallt, men om vi vuxna inte finns där och synliggör den för barnen riskerar de att gå miste om många tillfällen till lärande.  På så sätt är vi vuxna den viktiga länken för att barnen ska få uppleva allt spännande som finns att utforska i den omgivande miljön, där matematiken finns i det mesta omkring oss.