Matematik med yngre barn i förskoleålder

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Redan våra allra yngsta barn använder matematik omedvetet varje dag. Detta är dock inte samma sak som att utveckla en förståelse för matematik. Det gör barnen först när de deltar i situationer där matematik utforskas och problematiseras. Genom forskning har man sett att barns tidiga erfarenheter av matematisk problemlösning har stor betydelse för hur de senare i skolan utvecklar sin matematiska förmåga. Genom att utforska matematiska frågeställningar i vår vardag kan vi på ett lekfullt sätt stimulera de yngre barnens nyfikenhet och förståelse för matematik.

Matematik är så mycket mer än det vi spontant tänker på. Att generalisera, urskilja och särskilja egenskaper är grundläggande för den matematiska förståelsen. Barn upplever exempelvis matematik när de klättrar i klätterställningen och då får en uppfattning om både höjd, avstånd, form och antal. De upplever också matematik när de jämför och sorterar sina leksaker utifrån olika egenskaper vid städningen, eller när de under måltiden räknar antal majskorn på tallriken. Vardagen är fylld av händelser som ger möjlighet till att tillsammans uppmärksamma matematiska frågor.

Matematik är också en del av vårt språk, att förstå olika begrepp är avgörande för det matematiska tänkandets utveckling. Genom lek, samtal och sagor kan vi till exempel uppmärksamma olika lägesord, namn på olika geometriska former och begrepp för storlek och mängd. När vi bygger lego tillsammans kan vi jämföra och undersöka färg, form, antal, storlek och läge, precis som att vi kan utforska volym och mätning när vi bakar tillsammans.  

Genom att utforska matematik stimuleras inte bara det matematiska tänkandet, utan också nyfikenhet, kreativitet och tilliten till sin egen förmåga. Matematik finns överallt, men om vi vuxna inte finns där och synliggör den för barnen riskerar de att gå miste om många tillfällen till lärande.  På så sätt är vi vuxna den viktiga länken för att barnen ska få uppleva allt spännande som finns att utforska i den omgivande miljön, där matematiken finns i det mesta omkring oss.

Fler inlägg

Galaxen

Nu får vi äntligen jobba med snö på Galaxen

Vi arbetar mycket med naturmaterial i våra verksamheter och just nu är det fokus på snö både för de äldre och för de yngre barn. För vissa är det första snön som faller till marken medan det för andra är ett känt fenomen. Oavsett så är snö väldigt spännande att experimentera med. Vi har skapat snökonst både utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Det blir ett utforskande och undersökande samtidigt som barnen skapar konstverk. Vi ställer frågor kopplat till den aktivitet vi gör, exempelvis, vad händer när vi lägger snö i handen? Vad är det som gör att den smälter?

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala