Musik & teaterbesök på Kulturförskolan Akvarellen

På onsdagar fylls barngrupperna på Kulturförskolan Akvarellen av lite extra kulturupplevelser. Då besöker vår teaterpedagog Emma förskolan, tillsammans med barn i alla åldrar skapar de dramalekar, musik och fantasifyllda äventyr. Något som uppskattas av såväl barn som personal.

I början av terminen ligger fokus under teaterstunderna på att etablera relationer, hitta glädje tillsammans och att stärka barngrupperna. För att uppnå detta arbetar vi bland annat med lekar och aktiviteter där samtliga barn inkluderas.

Dramalek innebär att barngruppen deltar i ett rollspel, pedagogen leder handlingen framåt medan barnen deltar i problemlösningen och aktiviteterna med den kreativitet och fantasi som barnen besitter. Att bejaka varandras idéer är nyckeln till ett estetiskt arbetssätt.

Även musiken är mycket central under teaterstunderna, tillsammans sjunger barnen om vad som upplevs i dramaleken, musik spelas som förstärkning av känslouttryck och barnens egna ord tonsätts.

En dag kom Apan på besök till de yngsta barnen på Akvarellen. Hon ville väldigt gärna äta banan, men det fanns ingen banan. Men med hjälp av språklek, rim och trolleri så försökte de hitta en banan till Apan. Men istället trollades det fram en morot, en citron och en tomat. Lika glad för det blev Apan som fick prova nya smaker. När vi väl lyckades trolla fram bananen, så visade det sig att Apan redan blivit mätt.

Dramalek inom förskolan främjar:

  • Gemenskap i gruppen genom gruppstärkande aktiviteter och gemensamma positiva referenser
  • Upptäckarglädje i sånger, skapande, dramaövningar och lekar
  • Att med alla sina sinnen få ge sig in i fantasins världar och upptäcka tillsammans
  • Få barngrupperna att öva på att sätta ord och känna in sina egna och andras känslor i olika situationer

“Förskolan ska ge alla barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,” – LPFÖ18 2.2 Omsorg, utveckling och lärande