Nytt projekt på förskolan Uppfinnaren

Nu har vi på förskolan Uppfinnaren startat vårt nya projekt som är Naturvetenskap och Miljö. Projektet kommer att pågå fram till juni månad. I projektet väver vi in förskolans alla mål och inför varje projekt gör vi en tankekarta där vi synliggör för oss själva vilka mål vi ska arbeta med.

Nu har vi på förskolan Uppfinnaren startat vårt nya projekt som är Naturvetenskap och Miljö. Projektet kommer att pågå fram till juni månad. I projektet väver vi in förskolans alla mål och inför varje projekt gör vi en tankekarta där vi synliggör för oss själva vilka mål vi ska arbeta med. Vi gör även en tankekarta med barnen där deras tankar kommer med. Ett av de viktigaste målen är att få in språket och att utmana barnen i att förklara sina tankar.

Vid varje start på ett nytt projekt har vi en kick off, den här gången hade vi en station med bubblor och olika vattenlekar där barnen fick vara delaktiga och var med och plantera. Dagen avslutades med gemensam fruktstund.