Odling och hållbarhet på förskolan Växthuset

Förskolan Växthuset öppnade i augusti 2019 i Österåker. Förskolan har sedan dess löpande fyllts på med barn och personal, det innebär att både de vuxna och barnen har fått vara med och bygga upp något helt nytt. Tillsammans har de format sin värdegrund och undervisning, utifrån sina olika förutsättningar och erfarenheter. Med bland annat böcker från ”Olika förlag” har de under våren belyst att individer är olika och har mycket att lära av varandra, och att olikheter ska ses som en tillgång. Förskolans pedagoger har som mål att alla barn ska utveckla ett demokratiskt förhållningssätt, eftersom det demokratiska förhållningssättet är nödvändigt för att kunna mötas i den sociala gemenskap som finns på förskolan. Genom att uppmuntra barnen att delta i gemensamma aktiviteter i olika former, ges förutsättningar att utveckla förståelse för vikten av samarbete och tolerans inför varandra.  

På förskolan har man tillsammans under våren startat upp temat ”Förskolan Växthuset odlar”. Alla förskolans barn får i detta tema möjlighet att medverka, där de genom odling lär sig om vilka förutsättningar som krävs för att något ska kunna växa. Genom detta tema, där odling sker både ute och inne, skapar sig barnen förståelse för att det finns olika kretslopp och ekosystem i vår natur, som gör det möjligt för oss människor att odla vår egen mat.  Att odla är inte bara spännande och lärorikt, det ger också många tillfällen att samtala om hållbarhet och om att värna om vår natur och varandra.  

Ur förskolans läroplan (Lpfö 18):  

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.