Odlingsglädje på förskolan Torget

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Torget odlas det för fullt på odlingslotten i Rinkebydalen. På lotten får barnen möjlighet att vara nära naturen och känna, smaka och lukta på det som växer och frodas i jorden. Under våren har barnen sått och planterat frön på avdelningarna, som de sedan har flyttat ut på odlingslotten. Här odlas det potatis, bönor, morötter, lök, ärter och kryddor.

När vi är på odlingslotten samtalar vi om vad som behövs för att ett frö ska växa. I gemensamma reflektioner tillsammans med barnen har vi kommit fram till att det behövs näringsrik jord, sol, luft och vatten. Barnen har varit så bra på att vattna!

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska förskolan lägga grunden till ett intresse för hållbar utveckling och en förståelse för naturens kretslopp. Genom arbetet på odlingslotten kan barnen följa en växts livscykel från frö till färdig grönsak och sedan plocka frön från grönsaken till nästa säsong. Växterna som läggs på komposten blir till ny jord som vi använder när det är dags att plantera igen. Maskar, insekter och fjärilar är också viktiga aktörer i processen och vi lär oss att vara rädda om dem.

Odlingslotten kan också vara en plats att promenera till för att äta mellanmål eller för att skapa och måla akvarell tillsammans. På lotten utmanas barnens språk, där de möter många nya ord och begrepp.

Våra grannar på odlingslotterna runt omkring är så glada att se barnen där och vi delar goda råd och tips med varandra. Grannen på lotten mittemot kom in till oss med händerna fulla av turkisk lök som hon planterat tillsammans med barnen. På så sätt är inte bara odlingslotten ett sätt att skapa förståelse för hållbarhet, växter och kretslopp, utan den skapar även tillfällen för samspel, glädje och språklig utveckling!

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Läs mer om förskola Torget här

Fler inlägg

The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges