Odlingsglädje på förskolan Torget

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Torget odlas det för fullt på odlingslotten i Rinkebydalen. På lotten får barnen möjlighet att vara nära naturen och känna, smaka och lukta på det som växer och frodas i jorden. Under våren har barnen sått och planterat frön på avdelningarna, som de sedan har flyttat ut på odlingslotten. Här odlas det potatis, bönor, morötter, lök, ärter och kryddor.

När vi är på odlingslotten samtalar vi om vad som behövs för att ett frö ska växa. I gemensamma reflektioner tillsammans med barnen har vi kommit fram till att det behövs näringsrik jord, sol, luft och vatten. Barnen har varit så bra på att vattna!

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska förskolan lägga grunden till ett intresse för hållbar utveckling och en förståelse för naturens kretslopp. Genom arbetet på odlingslotten kan barnen följa en växts livscykel från frö till färdig grönsak och sedan plocka frön från grönsaken till nästa säsong. Växterna som läggs på komposten blir till ny jord som vi använder när det är dags att plantera igen. Maskar, insekter och fjärilar är också viktiga aktörer i processen och vi lär oss att vara rädda om dem.

Odlingslotten kan också vara en plats att promenera till för att äta mellanmål eller för att skapa och måla akvarell tillsammans. På lotten utmanas barnens språk, där de möter många nya ord och begrepp.

Våra grannar på odlingslotterna runt omkring är så glada att se barnen där och vi delar goda råd och tips med varandra. Grannen på lotten mittemot kom in till oss med händerna fulla av turkisk lök som hon planterat tillsammans med barnen. På så sätt är inte bara odlingslotten ett sätt att skapa förståelse för hållbarhet, växter och kretslopp, utan den skapar även tillfällen för samspel, glädje och språklig utveckling!

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Läs mer om förskola Torget här

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga