På förskolan Tulpanen väcks barnens intresse för natur, växter och djur

På förskolan Tulpanen väcks barnens intresse för natur och växter. Undervisningen utformas så att barnens intresse för vår natur, växter och djur väcks. Tillsammans har vi under året samlat på kärnor och frön från fruktstunden och våra grönsaker till frukost. Barnen har planterat i krukor inomhus det som vi har samlat och på så sätt fått intresse för att odla när det börjat att växa.

Förskolan ska bidra till att bygga upp barns positiva framtidstro.

”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling-såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö 18

Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De ska lära sig att samspela och viktigt är också att barnen ska lära sig att möta olika utmaningar och börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv.

Vi har utformat undervisningen så att vi väckt barnens intresse för vår natur, växter och djur. Tillsammans har vi under året samlat på kärnor och frön från fruktstunden och våra grönsaker till frukost. Barnen har planterat i krukor inomhus det som vi har samlat och på så sätt fått intresse för att odla när det börjat att växa.

Nyfikenheten och kreativiteten har fått styra, och vi har också provat att odla de grönsaker vi fått till lunch. Vad växer i våra krukor och vad växer inte har varit spännande. Att lära genom ett utforskande arbete och lustfyllda aktiviteter. Böcker om vår natur/växter från frö till planta har funnits med på olika sätt.

Att odla såväl inomhus som utomhus tillsammans med barnen och låta dem följa odlingsprocessen från jord till bord. Under lång tid har vi gett varje barn ett intresse för en hållbarutveckling.

På hösten är vi som små ekorrar som samla på alla frön från växterna i vår trädgård. Vi torkar våra frön och kärnor som vi sedan läggar i små burkar. Under vinterhalvåret använder vi det som material för att utveckla våra matematiska förmågor. Barnen blir i lekens form medvetna om matematiken runt omkring dem. Barnen utvecklar antalsuppfattningen, lär sig att jämföra, sortera och sätta ord på sina tankar.
Vi gräver och plockar bort alla stenar för att sätta dit pallkragarna.
Vi fyller pallkragarna med planteringsjord och vår egen tillverkade ekologisk gödsel.
Dags att sköta om våra växter. Det är härligt att gräva och kratta och bära vatten och få använda kroppen! Och så luktar det så gott om jord och växlighet.
Oj vad det växer i våra krukor. Äntligen sol och värme och allt växer så det knakar.
Dags för plantorna att komma ut i friska luften.