På Uppfinnaren jobbar vi med matematik!

Nu har vi börjat vårt matematikprojekt som kommer att sträcka sig ända fram till den första april. Vi kommer att arbeta med temat under många olika rubriker.

På Uppfinnaren jobbar vi med matematik!

Nu har vi börjat vårt matematikprojekt som kommer att sträcka sig ända fram till den första april. Vi kommer att arbeta med temat under många olika rubriker.

I skapande kommer barnen att få måla med grundfärgerna och vi kommer också att prata med dem om tallinjer. För de yngre barnen börjar vi med 1-3, de lite äldre får jobba med 1-5 och de äldsta med talen 1-10.

I värdegrundsarbetet med barnen kommer vi att ha samarbetsövningar som har anknytning till matematik. I naturvetenskap kommer vi att utforska snön och mäta och se vad som händer om man smälter snön.

Det viktiga i matematikprojektet är att få med hela läroplanen och att arbeta på ett utforskande och att vara en medupptäckande pedagog.

Ett exempel från avdelningen Kompassen med barn i åldrarna 3-5 år

Vi kommer att i vårt projektarbete börja med att arbeta med former på olika sätt. I dag gick vi på promenad och utforskade former i vår närmiljö, det blev ett stort fokus på vägskyltarna och siffror på skyltar och hus. Vi hittade kvadrater, cirklar, trianglar, rektanglar, octagon och romb.
Sedan åkte vi på rumpan i Tidaholmsparken.

Ett annat exempel från avdelningen Kikaren med barn i åldrarna 1-3 år

Projektet Matematik drog vi igång med i går. Vi har våra projektdagar tisdagar, onsdagar, torsdagar. I dag fick Innegruppen utforska och måla med geometriska former med hjälp av schablon. Detta för att ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse och kunskap om matematiska former. Vi har delat in barnen i tre olika grupper för att kunna anpassa efter barnens olika nivåer. Varje grupp får 1 timme där vi skapar på olika sätt. Imorgon är det grupp nr 2 som får vara inne och måla.