Projekt kring skapande på förskolan Torget i Rinkeby

[:sv]

På förskolan Torget mitt i Rinkeby pågår ständigt spännande projekt kring skapande i den stora och ljusa ateljén, tillsammans med förskolans ateljépedagog Jenny. Dagligen arbetar hon med barnen i små grupper, där plats för eget utforskande av olika tekniker ryms. Ett projekt som pågick under hösten hette ”Vågen”. Inför detta projekt gjordes grundlig research genom att besöka tre utställningar. I förskolans ateljé skapade barnen små individuella vågskulpturer i kartong som sedan blev en stor skulptur av en våg i trä. Denna ställdes ut i förskolans galleri, där barnen stolt guidade varandra och de familjer som kom.  Nu när utställningen är avslutad används vågen på en av förskolans avdelningar som en populär lekstation. Barnen har lagt stort engagemang på att färdigställa skulpturen, de har designat, sågat, spikat och målat allt själva! Detta projekt fortsätter och två nya vågskulpturer kommer byggas under våren.

Då förskolan har en egen konstförening ges barnen många möjligheter att delta i olika konstprojekt under året. Konstföreningen arbetar utifrån ett samhällsengagerande och deltagande konstperspektiv där ett syfte är att förena människor. Genom konstföreningen knyts kontakter med olika konstnärer, som bjuds in för att skapa utställningar till förskolans och konstföreningens galleri, eller till det offentliga rummet i Rinkeby. Eftersom förskolan ligger direkt vid torget i Rinkeby blir den en naturlig del av det pågående livet runt omkring, till exempel genom att varje år ansvara för julskyltningen i ett av skyltfönstren i centrum. Konsten blir inte bara ett sätt att samverka inom förskolan, utan också en viktig länk till samhällslivet, både i och utanför Rinkeby. Alla utställningar skapas i olika former av samarbeten mellan barn, pedagoger och föräldrar och det finns alltid ett nytt spännande projekt att se fram emot. I vår kommer konstnärerna Kerstin Björk och Frida Berntsson att arbeta med broderi tillsammans med pedagoger, barn och deras familjer i två enskilda utställningar som kan ses under februari till april!

Läs mer om förskolan torget här:

 

[:en]

På förskolan Torget mitt i Rinkeby pågår ständigt spännande projekt kring skapande i den stora och ljusa ateljén, tillsammans med förskolans ateljépedagog Jenny. Dagligen arbetar hon med barnen i små grupper, där plats för eget utforskande av olika tekniker ryms. Ett projekt som pågick under hösten hette ”Vågen”. Inför detta projekt gjordes grundlig research genom att besöka tre utställningar. I förskolans ateljé skapade barnen små individuella vågskulpturer i kartong som sedan blev en stor skulptur av en våg i trä. Denna ställdes ut i förskolans galleri, där barnen stolt guidade varandra och de familjer som kom.  Nu när utställningen är avslutad används vågen på en av förskolans avdelningar som en populär lekstation. Barnen har lagt stort engagemang på att färdigställa skulpturen, de har designat, sågat, spikat och målat allt själva! Detta projekt fortsätter och två nya vågskulpturer kommer byggas under våren.

Då förskolan har en egen konstförening ges barnen många möjligheter att delta i olika konstprojekt under året. Konstföreningen arbetar utifrån ett samhällsengagerande och deltagande konstperspektiv där ett syfte är att förena människor. Genom konstföreningen knyts kontakter med olika konstnärer, som bjuds in för att skapa utställningar till förskolans och konstföreningens galleri, eller till det offentliga rummet i Rinkeby. Eftersom förskolan ligger direkt vid torget i Rinkeby blir den en naturlig del av det pågående livet runt omkring, till exempel genom att varje år ansvara för julskyltningen i ett av skyltfönstren i centrum. Konsten blir inte bara ett sätt att samverka inom förskolan, utan också en viktig länk till samhällslivet, både i och utanför Rinkeby. Alla utställningar skapas i olika former av samarbeten mellan barn, pedagoger och föräldrar och det finns alltid ett nytt spännande projekt att se fram emot. I vår kommer konstnärerna Kerstin Björk och Frida Berntsson att arbeta med broderi tillsammans med pedagoger, barn och deras familjer i två enskilda utställningar som kan ses under februari till april!

Läs mer om förskolan torget här:

[:]