QR – Samling på The Cottage

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

QR är en förkortning av Quick Respons, med andra ord snabbt svar. En QR-kod har utformningen av många prickar. Dessa prickar som pedagoger och barn benämner som “myrornas krig” är en länk till digital visuell information.

Genom att introducera QR- koder i förskolan säkerställer att barnen genom nyfikenhet och delaktighet utforskar digitala verktyg. Att samarbeta och interagera med hjälp av QR-koder skapar glädje då problemlösning sker tillsammans.

Att prova på QR-koder är något barnen på The Cottage jobbat med under en tid. Lyssna på en saga, en sång eller som vi gör på våra QR-samlingar: titta på en bild som visar vilken sång vi ska sjunga. För att skapa delaktighet får alla barn skanna varsin QR-kod med hjälp av iPaden sedan får vi upp en bild på ett föremål som visar vilken sång vi ska sjunga tillsammans!🎸🥁🎼

De digitala verktygen erbjuder barnen möjlighet att konstruera och nyttja teknik utifrån sina intressen, enligt förskolans läroplan (Lpfö18).

Fler inlägg

The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges