QR – Samling på The Cottage

QR är en förkortning av Quick Respons, med andra ord snabbt svar. En QR-kod har utformningen av många prickar. Dessa prickar som pedagoger och barn benämner som “myrornas krig” är en länk till digital visuell information.

Genom att introducera QR- koder i förskolan säkerställer att barnen genom nyfikenhet och delaktighet utforskar digitala verktyg. Att samarbeta och interagera med hjälp av QR-koder skapar glädje då problemlösning sker tillsammans.

Att prova på QR-koder är något barnen på The Cottage jobbat med under en tid. Lyssna på en saga, en sång eller som vi gör på våra QR-samlingar: titta på en bild som visar vilken sång vi ska sjunga. För att skapa delaktighet får alla barn skanna varsin QR-kod med hjälp av iPaden sedan får vi upp en bild på ett föremål som visar vilken sång vi ska sjunga tillsammans!???

De digitala verktygen erbjuder barnen möjlighet att konstruera och nyttja teknik utifrån sina intressen, enligt förskolans läroplan (Lpfö18).