QR – Samling på The Cottage

QR är en förkortning av Quick Respons, med andra ord snabbt svar. En QR-kod har utformningen av många prickar. Dessa prickar som pedagoger och barn benämner som “myrornas krig” är en länk till digital visuell information.

Genom att introducera QR- koder i förskolan säkerställer att barnen genom nyfikenhet och delaktighet utforskar digitala verktyg. Att samarbeta och interagera med hjälp av QR-koder skapar glädje då problemlösning sker tillsammans.

Att prova på QR-koder är något barnen på The Cottage jobbat med under en tid. Lyssna på en saga, en sång eller som vi gör på våra QR-samlingar: titta på en bild som visar vilken sång vi ska sjunga. För att skapa delaktighet får alla barn skanna varsin QR-kod med hjälp av iPaden sedan får vi upp en bild på ett föremål som visar vilken sång vi ska sjunga tillsammans!🎸🥁🎼

De digitala verktygen erbjuder barnen möjlighet att konstruera och nyttja teknik utifrån sina intressen, enligt förskolans läroplan (Lpfö18).