Robinson en del av Tellusgruppen

Tellusgruppen har förvärvat Aktiebolaget Fria Skolor i Enköping. Tillträdet är 19 mars. I samband med förvärvet byter AB Fria Skolor namn till Tellusskolan och blir ett systerbolag till Tellusbarn. Ambitionen är att detta bolag blir en plattform för utveckling av skolverksamheten framöver. Skolorna kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet som Robinsonskolorna och under namnet Robinson.

-Tellusgruppen har sedan en tid haft ambitionen att kliva in i grundskolesektorn. Vi tror att förskola och grundskola som två olika skolformer har mycket att lära av varandra, genom att inneha bägge slagen av skolor, blir vi bättre på att driva både grundskola och förskola säger Bijan Fahimi VD för TellusPeople. I detta perspektiv passar Robinsonskolorna oss mycket väl, både genom grundidén om ”upplevelsebaserat lärande” vilket påminner mycket om ”lustfyllt lärande” i förskolorna, och genom att skolorna har ägts och drivits under lång tid av en liten grupp sammansvetsade pedagoger och eldsjälar fortsätter han. Även vår verksamhet inom Tellusgruppen präglas av ett långsiktigt, uthålligt och hållbart ägande. Bolaget har sedan starten år 2007 funnits hos en och samma ägarfamilj förklarar han.

-Genom att bli en del av Tellusgruppen får Robinsonskolorna en långsiktig ägare och kan tillföras större resurser i en koncern med skalfördelar. Med sin populära och eftertraktade modell kommer Robinsonskolorna att bli viktiga för Tellusgruppen som rättesnöre i utvecklandet av nya grundskolor, säger Lisa Melberg som har varit delägare, rektor och skolchef på Robinson sedan starten. Här finns det mycket att hålla fast vid, utveckla, lära av och bygga på. Och med Tellus resurser som grund, kan också Robinsons koncept och arbetssätt byggas ut och nå fler elever i nya skolor fortsätter hon. Lisa Frisk Melberg kommer att arbeta kvar fram till sommaren i verksamheten för att säkerställa en smidig övergång. Hon kommer dessutom sitta kvar i styrelsen och arbeta på konsultbasis med Tellusgruppen för att utveckla skolverksamheten.