Robinson en del av Tellusgruppen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Tellusgruppen har förvärvat Aktiebolaget Fria Skolor i Enköping. Tillträdet är 19 mars. I samband med förvärvet byter AB Fria Skolor namn till Tellusskolan och blir ett systerbolag till Tellusbarn. Ambitionen är att detta bolag blir en plattform för utveckling av skolverksamheten framöver. Skolorna kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet som Robinsonskolorna och under namnet Robinson.

-Tellusgruppen har sedan en tid haft ambitionen att kliva in i grundskolesektorn. Vi tror att förskola och grundskola som två olika skolformer har mycket att lära av varandra, genom att inneha bägge slagen av skolor, blir vi bättre på att driva både grundskola och förskola säger Bijan Fahimi VD för TellusPeople. I detta perspektiv passar Robinsonskolorna oss mycket väl, både genom grundidén om ”upplevelsebaserat lärande” vilket påminner mycket om ”lustfyllt lärande” i förskolorna, och genom att skolorna har ägts och drivits under lång tid av en liten grupp sammansvetsade pedagoger och eldsjälar fortsätter han. Även vår verksamhet inom Tellusgruppen präglas av ett långsiktigt, uthålligt och hållbart ägande. Bolaget har sedan starten år 2007 funnits hos en och samma ägarfamilj förklarar han.

-Genom att bli en del av Tellusgruppen får Robinsonskolorna en långsiktig ägare och kan tillföras större resurser i en koncern med skalfördelar. Med sin populära och eftertraktade modell kommer Robinsonskolorna att bli viktiga för Tellusgruppen som rättesnöre i utvecklandet av nya grundskolor, säger Lisa Melberg som har varit delägare, rektor och skolchef på Robinson sedan starten. Här finns det mycket att hålla fast vid, utveckla, lära av och bygga på. Och med Tellus resurser som grund, kan också Robinsons koncept och arbetssätt byggas ut och nå fler elever i nya skolor fortsätter hon. Lisa Frisk Melberg kommer att arbeta kvar fram till sommaren i verksamheten för att säkerställa en smidig övergång. Hon kommer dessutom sitta kvar i styrelsen och arbeta på konsultbasis med Tellusgruppen för att utveckla skolverksamheten.

Fler inlägg

Galaxen

Nu får vi äntligen jobba med snö på Galaxen

Vi arbetar mycket med naturmaterial i våra verksamheter och just nu är det fokus på snö både för de äldre och för de yngre barn. För vissa är det första snön som faller till marken medan det för andra är ett känt fenomen. Oavsett så är snö väldigt spännande att experimentera med. Vi har skapat snökonst både utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Det blir ett utforskande och undersökande samtidigt som barnen skapar konstverk. Vi ställer frågor kopplat till den aktivitet vi gör, exempelvis, vad händer när vi lägger snö i handen? Vad är det som gör att den smälter?

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala