Solen kliver in i sagans värld

På Solen har vi ett genomgående projekt som bjuder in oss i sagornas värld. Sagorna ger oss verktyg att undervisa ämnesdidaktiskt med fokus på språket, processen och reflektionen. Vi utmanar barnen i sagans olika delar och vi använder oss av utomhuspedagogik, digitalisering och estetiska lärprocesser i vår undervisning.

Sagan som varje avdelning valt är utgångspunkten i utforskandet och undervisningen, med språket som den centrala delen. Att undervisa barnen i språk genom att skapa ett ämnesdidaktiskt sammanhang gör att vi kan ge barnen upplevelser och förståelse för sagans innehåll.

Vi har utforskat färger genom Petter och hans fyra getter. Vi tränar på att reflektera med hjälp av digitala verktyg när vi arbetar med sagan om Rödluvan och vargen. Bockarna Bruse bjuder in oss till att träna på det matematiska språket genom lägesord. Vad är över, under, bakom och på sidan? Att göra det vi läser hjälper barnen att förstå begreppens innebörd. Vart är trollet om det är under bron? Nalle Puh har tagit med oss på en resa i utforskandet av fysikaliska fenomen och densitet.