Solen kliver in i sagans värld

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På Solen har vi ett genomgående projekt som bjuder in oss i sagornas värld. Sagorna ger oss verktyg att undervisa ämnesdidaktiskt med fokus på språket, processen och reflektionen. Vi utmanar barnen i sagans olika delar och vi använder oss av utomhuspedagogik, digitalisering och estetiska lärprocesser i vår undervisning.

Sagan som varje avdelning valt är utgångspunkten i utforskandet och undervisningen, med språket som den centrala delen. Att undervisa barnen i språk genom att skapa ett ämnesdidaktiskt sammanhang gör att vi kan ge barnen upplevelser och förståelse för sagans innehåll.

Vi har utforskat färger genom Petter och hans fyra getter. Vi tränar på att reflektera med hjälp av digitala verktyg när vi arbetar med sagan om Rödluvan och vargen. Bockarna Bruse bjuder in oss till att träna på det matematiska språket genom lägesord. Vad är över, under, bakom och på sidan? Att göra det vi läser hjälper barnen att förstå begreppens innebörd. Vart är trollet om det är under bron? Nalle Puh har tagit med oss på en resa i utforskandet av fysikaliska fenomen och densitet.

Fler inlägg

The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges