Tellusbarn siktar på kvalitetsutmärkelse

synpunkter
2015 deltar Tellusbarn i SIQ’s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Tillsammans med andra förskolor och skolor i Sverige kämpar vi om att vinna kvalitetsinstitutets utmärkelse. Processen innebär att vi noggrant beskriver vår verksamhet utifrån SIQs modell för kvalitetsarbete. Även förskolans medarbetare deltar i en undersökning utifrån samma kvalitetskriterier. Därefter analyseras svaren av institutets experter och några platsbesök genomförs under hösten. Resultatet kommer tillkännages i början av 2016.

Utmärkelseprocessens stora poäng är inte utmärkelsen i sig utan processen som innebär att organisationens ledning genomlyser verksamheten utifrån en beprövad kundorienterad modell. I och med att analysen matchats med medarbetarnas bild och externa bedömares genomgång, får ledningen en värdefull feedback som kan användas i verksamhetsutveckling framöver.

För att läsa mer om SIQ och kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola besök även SIQs hemsida www.siq.se