Tellusbarn siktar på kvalitetsutmärkelse

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

synpunkter
2015 deltar Tellusbarn i SIQ’s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Tillsammans med andra förskolor och skolor i Sverige kämpar vi om att vinna kvalitetsinstitutets utmärkelse. Processen innebär att vi noggrant beskriver vår verksamhet utifrån SIQs modell för kvalitetsarbete. Även förskolans medarbetare deltar i en undersökning utifrån samma kvalitetskriterier. Därefter analyseras svaren av institutets experter och några platsbesök genomförs under hösten. Resultatet kommer tillkännages i början av 2016.

Utmärkelseprocessens stora poäng är inte utmärkelsen i sig utan processen som innebär att organisationens ledning genomlyser verksamheten utifrån en beprövad kundorienterad modell. I och med att analysen matchats med medarbetarnas bild och externa bedömares genomgång, får ledningen en värdefull feedback som kan användas i verksamhetsutveckling framöver.

För att läsa mer om SIQ och kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola besök även SIQs hemsida www.siq.se

Fler inlägg

The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges