Helen Ståhl, Rektor
Helen.stahl@tellusbarn.se

Tel: 070-445 54 25

Yeimy Nitz, Biträdande rektor 

Yeimy.Nitz@tellusbarn.se

Mob: 070-445 54 22  

Adress:

Förskolan The Explorer 

Tråsättravägen 41, 

184 62 Åkersberga 

Antal avdelningar: 6

Antal barnplatser: 160

Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Ansökan sker genom Österåkers kommun. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Tvåspråkig förskola med fokus på utepedagogik 

  The Explorer är en nyöppnad förskola i Österåker. Förskolan finns i moderna och arkitektritade lokaler i två plan med tillhörande gård. Förskolan är omgiven av stora grönområden som ger gott om utrymme för utforskande och lek. Hos oss på The Explorer finns ett eget tillagningskök där maten lagas från grunden.

  Förskolan The Explorer är allmänpedagogisk och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  På The Explorer arbetar vi i möjligaste mån i små grupper för att möjliggöra delaktighet och trygghet för alla barn. Undervisningen innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

  Att The Explorer har en svensk-engelsk profil innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

  Genom att vistas mycket i naturen skapar vi intresse och förståelse för växter och djur tidigt i livet. Med denna förståelse och kunskap om vår natur utvecklas en respekt för vår omgivning, vilket är betydelsefullt i lärandet för en ekologiskt hållbar framtid. Med läroplanen som grund utforskar vi förskolans närmiljö och naturresurser och bekantar oss med allemansrätten. Det finns mycket användbart material i skogen. Kan vi hitta något av samma sort? Någonting som är mjukt eller hårt? Kan vi hitta spår efter några djur? Vi tar reda på hur saker och ting förhåller sig genom att vara nyfikna och undersökande. Hur ser exempelvis fjärilens eller grodans livscykel ut?

  Utomhusmiljön skapar helt andra förutsättningar för barnen att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning än inomhusmiljön. Att vara en timme utomhus ger ungefär dubbelt så mycket mer fysisk aktivitet än att vara inomhus. Daglig rörelse är också bra för barns förutsättningar för lärande, eftersom det finns samband mellan fysisk aktivitet och inlärningsförmåga. Att få springa, hoppa och klättra tillsammans med andra främjar dessutom fantasin och de sociala och emotionella färdigheterna. Fysisk aktivitet är också ett verktyg i arbetet med begreppsförståelse och självförståelse, samtidigt som barnen ges möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning.

  Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. På The Explorer serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Maten lagar vi från grunden i vårt eget kök på förskolan. Vi serverar näringsriktigt kost och försöker lära barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.

  Att vi har eget kök och lagar maten själva gör det möjligt för oss att bidra till att barnen får en hälsosam start i livet. Vi serverar allsidig och näringsriktig mat, utifrån livsmedelsverkets rekommendationer för förskolan, bland annat med lite salt och socker. En stor andel av råvarorna är närodlade och ekologiska. Våra menyer tar inspiration från jordens alla hörn.

  Vi har regelbundna vegetariska inslag på menyerna (två dagar per vecka) för att ge barnen vana att äta vegetariskt, och minska vår miljöpåverkan. Till maten serveras alltid några olika sorters grönsaker. Vårt kök serverar även hembakat ekologiskt bröd.

  Förskola I Närområdet

  Förskolan Växthuset

  Nyheter & Notiser

  No posts found!