Upptäckfärd i naturen

Terminen har dragit igång med ful fart och här på förskolan Paletten börjar barnen igen uppta sina dagliga promenader i grönområdena i Husby. De upptäcker naturen med dess invånare – spindlar, nyckelpigor och myror är mycket intressanta. Barnen tar med sig pinnar, falna löv och extra fina stenar. Hemma på förskolan så räknade de och sorterade det de tagit med sig, och sedan såg vi hur deras fantasi börjar ta fart då de skapar djuren de sett – spindlar av pinnarna, ritar nyckelpigor och myror.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.