Värdegrundsarbete på Backen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Välkomna tillbaka efter sommaren

Med start första september och kommande sex veckor kommer barn och personal på förskolan Backen inleda ett nytt projekt. Man kommer gemensamt genom samarbetsövningar och dialog arbeta med förskolans värdegrund. Syftet är att skapa medvetenhet om allas lika värde. Något vi hoppas att barnen kommer bära med sig i leken på förskolan samt i livet utanför förskolans värd. För att inkludera varandra kommer samarbetsövningar vara särskilt centrala under dessa veckor. I slutet av projektet kommer resultatet av det gemensamma arbetet presenteras på den vernissage som barnens familjer kommer bjudas in till.

Under dessa veckor kommer vi konkret medvetandegöra barnen om:

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

Fler inlägg

The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges