Vårens brev till Föräldrar

Glad sommar alla barn och föräldrar! Önskar personalen på Hälsans förskola.