Flera turordningsregler gäller

2016-11-03 06:48 – Upsala Nya Tidning
“Just nu arbetar Uppsala kommun intensivt med att få fram så många platser som möjligt för att möta det behov som finns av förskoleplatser.”
“Alla barn ska få en förskole plats inom den tid som är fastställd i lagen.”