Nyckelförskolor

Vitt moln

Klicka på den förskola du vill veta mer om.

Språk är barnets främsta redskap för att kommunicera, tänka och lära. Nyckeln till det svenska samhället, studier och framtidsdrömmar ligger i det svenska språket.

Många barn på Tellusbarns förskolor har ett annat modersmål än svenska. Därför arbetar vi ständigt för att anpassa våra metoder för att ge barnen en god grund i det svenska språket. Då får barnen en av de viktigaste nycklarna till en väg in i det svenska samhället. Dessutom ökar deras förståelse för svensk tradition och kultur.

Pedagogerna stärker barnen i språkutvecklingen

Närvarande och aktiva pedagoger är nyckeln till språkundervisningen i förskolan. På förskolan sätter vi ord på det som händer i vardagen och använder medvetet ett rikt språk. Genom samtal, interaktion, högläsning och språklekar stimulerar vi barnens språkutveckling. Vi använder också bildstöd och teckenstöd för att möta barnen utifrån deras förståelse och var de befinner sig i sin individuella språkutveckling. Vi samverkar med hemmet för att stärka barnens språkutveckling i alla deras språk.

När barnen vidgar sina språkkunskaper blir även barnets värld större och mer begriplig.

Språkglädje, högläsning och sång

På våra förskolor finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor.

Vi arbetar med olika metoder för att stärka barnens språkutveckling, till exempel Dialogic Book Reading, DBR. Det är en strukturerad, evidensbaserad metod för att läsa och samtala om böcker. Pedagogen leder boksamtal där barnen blir aktiva i dialog istället för att vara passiva lyssnare.

Tellusbarn har ett samarbete med den marknadsledande bilderbokstjänsten Polyglutt, för att arbeta med  språkutveckling och litteratur i förskolan. Polyglutt har fler än 2 800 böcker på både svenska och ytterligare ett 60-tal språk, och med tjänsten får förskolorna tillgång till ett stort, digitalt bibliotek.