Från puppa till fjäril – på Symfonin utforskas naturen genom en insekts utveckling

Under terminen har hela förskolan Symfonin tillsammans fått uppleva magin med att föda upp ett liv. Vi har följt en fjärils livscykel från larv till fjäril.

Under terminen har hela förskolan Symfonin tillsammans fått uppleva magin med att föda upp ett liv. Vi har följt en fjärils livscykel från larv till fjäril. Barn och pedagoger fick uppleva den fantastiska resan och processen via projektor där vi förstorat upp en bild på burken med larver och buren för fjärilar.

För att alla ska kunna vara delaktiga och kunna se ordentligt, har projektorn skapat en möjlighet för alla att se, då den varit igång under längre tillfällen och visat larverna, pupporna och fjärilarna ”live”.

Genom att kunna visa på storbild har vi samtidigt kunnat visat respekt för fjärilarna genom att ge dem lugn och ro på en hylla under uppväxten, då förpuppningen är en känslig period.

Under en längre tid har vi tillsammans pratat och undersökt en fjärils liv under de olika stadierna i livscykeln, även skapat egna larver och fjärilar i papper, pinnar, pasta och pärlor.

Vi har matat fjärilarna och sedan släppt ut dom i naturen på en av barnens favoritplatser i skogen.

Syftet med uppfödningen är att följa ett livs process från när början och skapa förståelse om insekters och växters betydelse. Även att väcka nyfikenhet och våga komma insekter nära, med respekt.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

    (Ur Lpfö18; Läroplanen för förskolan 2018)