Nyetablering i Upplands Väsby

Tellusbarn är idag verksamma i Stockholm och Uppsala, totalt drivs 20 förskolor i varierande storlek. Ända sedan bolaget grundades 2007 har bolaget haft en stabil expansion. Vissa förvärv har varit uppköp av befintliga förskolor medan Tellusbarn vid andra tillfällen varit med redan från byggstart. Något som ger oss möjlighet att vara med i diskussioner med byggherrar och fastighetsägare i ett tidigt skede. Idag ryms över 1000 barn inom verksamheten med målet att ge varje barn en bra start i livet och ett fokus på språk, skapande och hälsa.

Vi kan nu stolt presentera att de första spadtagen har tagits i Upplands Väsby – Smedby för vad som ska komma att bli ytterligare en förskolan inom Tellusbarn. Här kommer det finnas plats för mellan mellan 80-100 barn fördelat på fem avdelningar. Fastigheten kommer ha grön träpanel och solceller på taket och huset och har en hög miljöklassificering.

Unikt för detta projekt är att fastighetens andra hyresgäst är ett äldreboende. Något som ger de barn som kommer att gå på förskolan möjlighet att utveckla ett naturligt förhållningssätt till äldre i samhället på avstånd, då inga gemensamma utrymmen kommer finnas mellan de respektive verksamheterna. Detta går hand i hand med vår strävan att varje förskola ska kunna erbjuda anpassningar i verksamheten utifrån lokala förutsättningar.

Med en beräknad öppning av verksamheten under fjärde kvartalet år 2021 vi ser fram emot att följa utvecklingen av bygget!