Så håller vi bacillerna borta i förkylningstider

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Nu är vi mitt i de månader som innebär en del sjukdom och VAB för många familjer. Yngre barn blir ofta sjuka, under de första levnadsåren har barn i genomsnitt 6-8 luftvägsinfektioner per år. Det är helt naturligt men kan självklart upplevas som besvärligt för både barn och föräldrar. Tillsammans kan dock både förskolans pedagoger och barnens familjer hjälpas åt att begränsa smittspridning.

Smitta sprids bland annat via våra händer och genom kontakt med exempelvis leksaker, strömbrytare och handtag. Vissa smittämnen kan dessutom överleva i flera månader. Därför är rutiner för en bra handhygien en av de viktigaste faktorerna för att undvika smitta, både hemma och på förskolan. På Tellusbarns förskolor finns instruktioner uppsatta med bildstöd för hur man ska tvätta händerna. Det finns också rutiner för när barnen ska tvätta händerna, till exempel efter att man varit ute och innan man ska äta. Det är bra om man även hemma tränar på att tvätta händerna på rätt sätt och har bra rutiner för handhygien. Andra sätt att undvika smittspridning är att visa barnen att man hostar och nyser i armvecket, undviker att pilla i ögon och näsa och att barnen har rena kläder, då bakterier trivs bra bland fukt och matrester.

Det finns även smitta som sprids via luften, därför är det bra att vara ute mycket, eftersom smittämnena då inte stannar kvar på ett ställe. På våra förskolor är vi ute varje dag, både för att det har ett pedagogisk värde, men också ur ett hälsoperspektiv.

En annan viktig del för att undvika smittspridning är att barnen får stanna hemma från förskolan så länge som de bär på en smitta. I den bedömning behöver man självklart även ta hänsyn till barnets mående. Men ibland är det svårt att avgöra när det är dags att stanna hemma från förskolan. Några första riktlinjer att titta på är hur barnet äter och sover. Om ett barn inte äter eller sover som vanligt blir det svårt att orka med en dag på förskolan, eftersom den är mer intensiv än en dag hemma. Andra hållpunkter är om barnet har feber eller verkar allmänt hängig.  För att inte sprida smittor vidare behöver man alltid låta barnet vara hemma ett feberfritt dygn efter sjukdom. Om det rör sig om magsjuka behöver barnet stanna hemma två dygn efter senaste symptomet, för att vara helt smittofri.

Nu hoppas vi på en vintersäsong där vi alla får hålla oss så friska som möjligt, men om bacillerna ändå slår till finns mer att läsa om barn och olika sjukdomar på vårdguidens hemsida: https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och