Så håller vi bacillerna borta i förkylningstider

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Nu är vi mitt i de månader som innebär en del sjukdom och VAB för många familjer. Yngre barn blir ofta sjuka, under de första levnadsåren har barn i genomsnitt 6-8 luftvägsinfektioner per år. Det är helt naturligt men kan självklart upplevas som besvärligt för både barn och föräldrar. Tillsammans kan dock både förskolans pedagoger och barnens familjer hjälpas åt att begränsa smittspridning.

Smitta sprids bland annat via våra händer och genom kontakt med exempelvis leksaker, strömbrytare och handtag. Vissa smittämnen kan dessutom överleva i flera månader. Därför är rutiner för en bra handhygien en av de viktigaste faktorerna för att undvika smitta, både hemma och på förskolan. På Tellusbarns förskolor finns instruktioner uppsatta med bildstöd för hur man ska tvätta händerna. Det finns också rutiner för när barnen ska tvätta händerna, till exempel efter att man varit ute och innan man ska äta. Det är bra om man även hemma tränar på att tvätta händerna på rätt sätt och har bra rutiner för handhygien. Andra sätt att undvika smittspridning är att visa barnen att man hostar och nyser i armvecket, undviker att pilla i ögon och näsa och att barnen har rena kläder, då bakterier trivs bra bland fukt och matrester.

Det finns även smitta som sprids via luften, därför är det bra att vara ute mycket, eftersom smittämnena då inte stannar kvar på ett ställe. På våra förskolor är vi ute varje dag, både för att det har ett pedagogisk värde, men också ur ett hälsoperspektiv.

En annan viktig del för att undvika smittspridning är att barnen får stanna hemma från förskolan så länge som de bär på en smitta. I den bedömning behöver man självklart även ta hänsyn till barnets mående. Men ibland är det svårt att avgöra när det är dags att stanna hemma från förskolan. Några första riktlinjer att titta på är hur barnet äter och sover. Om ett barn inte äter eller sover som vanligt blir det svårt att orka med en dag på förskolan, eftersom den är mer intensiv än en dag hemma. Andra hållpunkter är om barnet har feber eller verkar allmänt hängig.  För att inte sprida smittor vidare behöver man alltid låta barnet vara hemma ett feberfritt dygn efter sjukdom. Om det rör sig om magsjuka behöver barnet stanna hemma två dygn efter senaste symptomet, för att vara helt smittofri.

Nu hoppas vi på en vintersäsong där vi alla får hålla oss så friska som möjligt, men om bacillerna ändå slår till finns mer att läsa om barn och olika sjukdomar på vårdguidens hemsida: https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga