Tellusbarn deltar på Förskolesummit

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet, i år pågick Förskolesummit mellan den 3:de och 4:de juni.

Syftet med Förskolesummit är att skapa ett möte mellan forskare och de som verkar inom förskolans praktik, eftersom förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På så sätt ska Förskolesummit bidra till att kvaliteten ökar inom förskolan och skapar likvärdighet mellan de olika verksamheterna.

På Tellusbarn erbjuds pedagoger och förskolechefer kompetensutveckling löpande, i år har vi valt att så många medarbetare som möjligt har fått ta del av den nya forskning som har presenterats på Förskolesummit 2019.

Vi tog bland annat del av Hillevi Lenz Taguchi föreläsning om forskningsprojektet ”Hjärnvägar i förskolan”. Hillevi är professor inom förskoleforskning på Stockholms universitet. Föreläsningen handlade om två pedagogiska arbetssätt; socio-emotionellt och materiellt lärande och digitalt individuellt lärande. Den andra föreläsningen med Hillevi berörde pedagogisk dokumentation i förskolan och hur detta verktyg har utvecklats under de senaste 20 åren.

En annan föreläsare som många av våra anställda lyssnade till var Christian Eidevald, som pratade om utbildning och undervisning i förskolan. Christian är utvecklingschef för Göteborg stads förskolor och även forskare vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintresse handlar bland annat om män i förskola, sexuella övergrepp i förskola, jämställdhet och systematisk kvalitetsarbete i förskola. Under föreläsningen tydliggjordes nyheter i förskolans reviderade läroplan och de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag; omsorg, lek, demokratifostran och skapande lyftes fram.

Vi fick alla med oss värdefulla lärdomar från föreläsningarna och kommer ta med oss dessa inför höstens lustfyllda arbete med alla våra barn!

Här finns mer att läsa om Förskolesummit

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Läs mer om våra förskolor här