Tellusbarn deltar på Förskolesummit

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet, i år pågick Förskolesummit mellan den 3:de och 4:de juni.

Syftet med Förskolesummit är att skapa ett möte mellan forskare och de som verkar inom förskolans praktik, eftersom förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På så sätt ska Förskolesummit bidra till att kvaliteten ökar inom förskolan och skapar likvärdighet mellan de olika verksamheterna.

På Tellusbarn erbjuds pedagoger och förskolechefer kompetensutveckling löpande, i år har vi valt att så många medarbetare som möjligt har fått ta del av den nya forskning som har presenterats på Förskolesummit 2019.

Vi tog bland annat del av Hillevi Lenz Taguchi föreläsning om forskningsprojektet ”Hjärnvägar i förskolan”. Hillevi är professor inom förskoleforskning på Stockholms universitet. Föreläsningen handlade om två pedagogiska arbetssätt; socio-emotionellt och materiellt lärande och digitalt individuellt lärande. Den andra föreläsningen med Hillevi berörde pedagogisk dokumentation i förskolan och hur detta verktyg har utvecklats under de senaste 20 åren.

En annan föreläsare som många av våra anställda lyssnade till var Christian Eidevald, som pratade om utbildning och undervisning i förskolan. Christian är utvecklingschef för Göteborg stads förskolor och även forskare vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintresse handlar bland annat om män i förskola, sexuella övergrepp i förskola, jämställdhet och systematisk kvalitetsarbete i förskola. Under föreläsningen tydliggjordes nyheter i förskolans reviderade läroplan och de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag; omsorg, lek, demokratifostran och skapande lyftes fram.

Vi fick alla med oss värdefulla lärdomar från föreläsningarna och kommer ta med oss dessa inför höstens lustfyllda arbete med alla våra barn!

Här finns mer att läsa om Förskolesummit

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Läs mer om våra förskolor här

Fler inlägg

Galaxen

SKAPANDE UTOMHUS

Förskolan Galaxen på Södermalm har skapande i fokus som et naturligt inslag i sin verksamhet. Pedagogerna stödjer barnenens utveckling i skapandet och genom at erbjuda detta i en utomhusmiljö hoppas vi på att kunna ge barnen nya perspektiv och en ny gemenskap. Under föregående vecka har förskolans nya utomhusstaffli invigts. Många barn gjorde uttryck för entusiasm och glädje. Runt Staffliet blev det snabbt trångt, barnen fick då praktisera samarbete och turtagning. “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära – förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå

Melodin

Får man ha pyjamas på förskolan?

Vi har haft en pyjamasmysdag! Emma, vår teaterpedagog, hade pyjamas på sig och sov på mattan nedanför vår soffa, när vi kom in. Vi smög för att inte väcka henne. Efter en liten stund vaknade hon och upptäckte oss och att vi, barn och pedagoger också hade pyjamas. Tänk att man kan ha pyjamas på sig på förskolan! Vi låtsades att det var natt och alldeles mörkt ute. Det enda som syntes på himlen var månen och några stjärnor. Efter att ha sjungit lite viftade vi allesammans på tårna, blåste på dem och uttalade en trolleriramsa och plötsligt hade vi