Under hälsoveckan jobbar vi med våra sinnen

På förskolan Symfonin tänker vi att kropp och knopp mår som bäst i ett samspel med våra sinnen. Därför får barnen dagligen ta del av musik av olika former, både genom att lyssna, sjunga och spela.

Under hälsoveckan jobbar vi med våra sinnen

Hälsovecka på förskolan Symfonin

På förskolan Symfonin tänker vi att kropp och knopp mår som bäst i ett samspel med våra sinnen. Vår närvaro och våra upplevelser formas av de erfarenheter som synen, lukten, känseln, dofterna och hörseln skapar tillsammans. Därför får barnen dagligen ta del av musik av olika former, både genom att lyssna, sjunga och spela. Sagoläsning är minst lika viktigt, där pedagogerna använder olika tekniker för att få barnen att bli delaktiga i berättelsen. Exempelvis genom Dialogic Book Reading, där barnen under berättelsens gång får ta del av ordens innebörd och samtala om sagans resa på vägen, sida för sida genom berättelsen.

Den här veckans tema på förskolan är en gemensam hälsovecka, alla grupper tillsammans.
Vi arbetar mer direkt med fem av våra sinnen; känsel (även balans), hörsel, syn, lukt och smak.
Alla sinnen får en egen dag. På luktens dag har barnen fått dofta på olika lukter och fått försöka berätta mer om vad de upplever. Doftar det gott? Luktar det illa? Finns några associationer till det vi luktar på? Vad händer när vi äter något och håller för näsan? Att sedan vidareutveckla till smaksinnet och uppleva sambandet mellan näsa och mun skapar en upplevelse att vår kropp hör ihop. Vi fortsätter med lekar, synvillor, massagesagor, rörelsebana, uppleva kyla och värme, smaka på olika frukter från olika delar av världen som vi vanligtvis inte äter och självklart upplever vi dans och musik.

Under vår resas gång får barnen olika möjliga sätt att uppleva och uttrycka sig. Dela med sig och lyssna och se från andras perspektiv. Har alla möjlighet att erfara alla sinnen? Och hur uttrycker vi oss om våra likheter och olikheter?

Hälsoveckan är en del av vårt arbete med hälsa och välbefinnande. Hållbar utveckling helt enkelt, från oss individer till det stora i grupp och omvärld, i det livslånga lärandet.