Utvärdering av förskolornas framsteg efter resa till Reggio Emilia

Under september, 2014 åkte 22 pedagoger (från alla våra åtta enheter) till Reggio Emilia i Italien för att studera Reggio Emilia pedagogiken på nära håll. Vi besökte bland annat en förskola, Reggio Emilias stora pedagogiska center och Remida som är en pedagogisk återvinningsverksamhet riktad till bland annat förskolor. Vår fokus låg främst på den pedagogiska miljön, pedagogisk dokumentation och hur man kan organisera den pedagogiska verksamheten. Att se hur den pedagogiska miljön används för att förbättra förutsättningarna för den pedagogiska verksamheten var inspirerande för oss. Det vi såg påminde oss också om vikten att förbereda pedagogiska aktiviteter i förväg och att arbeta i smågrupper. På Remida såg vi levande exempel på hur återvinning av lämpligt material kan stimulera barnens fantasi och skaparkraft.

Sedan september har de pedagoger som deltagit i resan försökt överföra det som de blev inspirerad av i den dagliga verksamheten. Det arbete sker naturligtvis med hänsyn till de profilområde varje förskola redan arbetar med och det som engagerar barn och medarbetare. Under februari gör vi en utvärdering av förskolornas framsteg utifrån det vi studerade i Reggio Emilia.

Vi hoppas att denna stora satsning i kompetens och inspiration ska ha satt tydliga spår i vår verksamhet. Om utfallet blir tillräckligt bra finns all anledning att fundera på liknande studieresor framöver.

Bijan Fahimi