Utvärdering av förskolornas framsteg efter resa till Reggio Emilia

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Under september, 2014 åkte 22 pedagoger (från alla våra åtta enheter) till Reggio Emilia i Italien för att studera Reggio Emilia pedagogiken på nära håll. Vi besökte bland annat en förskola, Reggio Emilias stora pedagogiska center och Remida som är en pedagogisk återvinningsverksamhet riktad till bland annat förskolor. Vår fokus låg främst på den pedagogiska miljön, pedagogisk dokumentation och hur man kan organisera den pedagogiska verksamheten. Att se hur den pedagogiska miljön används för att förbättra förutsättningarna för den pedagogiska verksamheten var inspirerande för oss. Det vi såg påminde oss också om vikten att förbereda pedagogiska aktiviteter i förväg och att arbeta i smågrupper. På Remida såg vi levande exempel på hur återvinning av lämpligt material kan stimulera barnens fantasi och skaparkraft.

Sedan september har de pedagoger som deltagit i resan försökt överföra det som de blev inspirerad av i den dagliga verksamheten. Det arbete sker naturligtvis med hänsyn till de profilområde varje förskola redan arbetar med och det som engagerar barn och medarbetare. Under februari gör vi en utvärdering av förskolornas framsteg utifrån det vi studerade i Reggio Emilia.

Vi hoppas att denna stora satsning i kompetens och inspiration ska ha satt tydliga spår i vår verksamhet. Om utfallet blir tillräckligt bra finns all anledning att fundera på liknande studieresor framöver.

Bijan Fahimi

Fler inlägg

The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges