I dramaäventyren på förskolan Oasen är allt möjligt!

På förskolan Oasen i Bagarmossen sker varje vecka fantasifulla äventyr med dramalekar och musikaktiviteter.

På förskolan Oasen i Bagarmossen sker varje vecka fantasifulla äventyr med dramalekar och musikaktiviteter. Varje dramatillfälle är uppbyggt med samma struktur. En av byggstenarna är förberedelsen, att förbereda rummet och “plantera” olika moment som sedan dyker upp i dagens dramaturgi.

Dramapedagogen Emma berättar: “Sedan är dags för barnen att komma, då börjar det magiska redan innan de kliver in, då de får lämna en varsin magisk biljett. Kanske en fjärilsbiljett eller en snurrbiljett? Det är osynliga biljetter som sätter starten, att nu går de in i fantasins värld, där allt kan hända! Sedan smyger vi in och sätter oss, bekräftar varandra med en startsång och introducerar vad som händer idag. Ofta är det ett uppdrag av något slag där barnen får vara med i problemlösning kring olika saker som hänt. Genom det övar de på att kommunicera och hitta lösningar i olika typer av problematik.

Innan vi ger oss iväg på själva uppdraget så värmer vi alltid upp. Både vår kropp och knopp, det gör vi oftast med hjälp av olika dramaövningar där vi till exempel övar på att ta plats och ge plats till varandra.

När vi reser på våra äventyr så kan det ske på flygande mattor, tokiga bussar eller kanske en simtur genom ett glittrande hav? Vi övar varje gång på att vi håller ihop och gör tillsammans, vi är en del av vår grupp och alla behövs.

Ibland händer det även att vi kliver av på olika stationer som vi får upptäcka tillsammans, till exempel när vi hamnar på “spegel-planeten” då blir barnen varandras speglar och får öva på att följa och leda varandras rörelser till lugn musik.

När vi utfört vårt uppdrag och rest klart avslutar vi alltid på samma sätt, vi trollar oss tillbaka med en ramsa, har en runda där alla som vill får berätta om vad de upplevt och sist en applåd till varandra och en klapp på sin egen axel.

Genom att ha samma struktur varje gång och fylla den med olika teman och aktiviteter skapar vi en gemensam upplevelse och förstärker vår VI-känsla. Kanske är det så att fantasiresorna just nu är mer viktiga än någonsin, när inte vanliga resor är möjliga på samma sätt som tidigare.“

Mål Lpfö 18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
• fantasi och föreställningsförmåga,
• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Även Tellusbarns förskolor Akvarellen, Uppfinnaren, Pusslet, Fiolen, Melodin, Poseidon och Symfonin använder sig av undervisning med dramaäventyr.