Birgitta Gugg, Rektor
Birgitta.gugg@tellusbarn.se
Mob: 073-738 98 62

 

Avdelning:

Palmen –  073-950 98 90

Kaktusen – 073-950 98 91

Vattenfallet – 073-950 98 92

 

Adress:

Förskolan Oasen

Byälvsvägen 30

128 48 Bagarmossen

 

Vid Byälvsvägen ligger förskolan Oasen i helt nyrenoverade lokaler och med en härlig gård.Förskolan ligger omgiven av gångvägar och inspirerande parker och naturområden.

 

Öppettider
Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och familjerna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla familjers behov beaktas.

Förskolan Oasen, Bagarmossen

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar verbala eller talade språk. De kan förmedla tankar och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller skapa olika former av gestaltningar. På samma sätt lär barn på olika sätt.

 

Varje avdelning ger stora möjligheter för barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka tankar och känslor genom skapande, och en dag i veckan har förskolan  stöd av en konstnärlig ledare.

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar verbala eller talade språk. De kan förmedla tankar och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller skapa olika former av gestaltningar. På samma sätt lär barn på olika sätt.

Varje avdelning ger stora möjligheter för barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka tankar och känslor genom skapande, och en dag i veckan har förskolan  stöd av en konstnärlig ledare.


Det är i förskolan vi kan lägga grunden till goda vanor. Det gör vi genom regelbunden dans, rörelse och idrott, på förskolan, på gården, i en gymnastiksal och utflykter i naturen, både i närområdet och längre bort. Den variationsrika miljön, både inomhus och utomhus, ger barnen goda möjligheter till den fin- och grovmotoriska utvecklingen. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

En förutsättning för lärande är att det är lustfyllt och inspirerande. Glädje, sång och musik är viktiga inslag i vårt arbete med att utveckla barnens förmåga att uttrycka sina känslor och tankar.

Nyheter & Notiser