Kvalitetschef till Tellusgruppen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Lisa Melberg tillträder från och med januari 2021 rollen som kvalitetschef för Tellusgruppen. Lisa kommer närmast från rollen som styrelseledamot i Tellusskolan, något hon kommer fortsätta med.

Tellusgruppen har under de senaste åren befunnit sig i en stark tillväxtfas och är nu redo att ta nästa steg i att utveckla kvalitetsarbetet inom koncernens dotterbolag Tellusbarn och Tellusskolan, vilka är verksamma inom barnomsorgs- och utbildningssektorn. Lisa kommer i sin roll leda Tellusgruppens kvalitetsuppföljning, den interna revisionen samt utvecklingen av dokumentation och myndighetskontakt kopplad till tillsyn och nyetablering. Extern kommunikation beträffande pedagogiska frågor kommer skötas av Lisa som därutöver kommer ingå i Tellusgruppens ledningsgrupp.

Bijan Fahimi, VD för Tellusgruppen säger:

Efter närmare ett år av fruktbart samarbete tillsammans är vi nu mycket glada över att Lisa väljer en bredare plattform för sitt samarbete med oss.

Lisa Melberg är en av medgrundarna till Robinson skolor som sedan i mars 2020 är en del av Tellusskolan. Robinson grundades 1997 och enheterna är idag eftertraktade skolval för elever och vårdnadshavare i Enköpings kommun. Lisa har som tidigare rektor, skolchef och huvudägare för Robinson skolor god erfarenhet av utbildningssektorn.

När jag fick frågan om rollen som kvalitetschef blev jag mycket intresserad. I min tidigare roll som rektor och skolchef är det kvalitetsarbetet som jag brunnit mest för! Det känns inspirerande att få koncentrera arbetet till dessa frågor. Det senaste året har jag fått följa Tellusgruppens arbete på nära håll och jag uppskattar sättet att kombinera barnens behov med en entreprenöriell kultur.

Tellusgruppen är en familjeägd koncern i utbildningssektorn, som driver förskolor och skolor. Genom dotterbolaget Tellusbarn är koncernen huvudman för 22 förskolor i Stockholm och Uppsala län. Vidare är bolaget Tellusskolan huvudman för fyra grundskolor i Enköping. Tellusgruppen är ett entreprenörsdrivet företag vars tillväxt sker såväl organiskt som genom förvärv.

Inom Tellusgruppen arbetar idag drygt 200 medarbetare, och vi tillhandahåller fler än 1300 barn- och elevplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där rektorer ansvarar för små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning av våra specialpedagoger.

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och