MED ANLEDNING AV SPRIDNING AV CORONAVIRUS – COVID-19

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Coronaviruset sprider sig, och det verkar tyvärr vara oundvikligt att smittan också kommer att påverka oss här i Sverige. Det finns all anledning att snarast vidta rimliga försiktighetsåtgärder utan att drabbas av rädsla eller sprida panik. För oss på Tellusbarn innebär det att vi följer sålunda rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vad gäller åtgärder och Utrikesdepartementet vad gäller resebegränsningar.

Det finns för närvarande ingen myndighetsrekommendation att återvändande personer från drabbade länder ska stanna hemma. Till skillnad från vissa företag som har bett återvändande medarbetare att jobba hemifrån har vi och våra medarbetare inte den möjligheten. Dock har vi vidtagit en extra försiktighetsåtgärd och bett medarbetare som rest tillbaka från Kina, Iran och norra Italien att stanna hemma ytterligare en vecka. Dessa medarbetare har också kravet på sig att de ska uppsöka rådgivning från sjukvården och ha löpande kontakt med sin chef innan de åter träder i tjänst.

Vi uppmana vårdnadshavare som kommer tillbaka från hårt drabbade länder att stanna hemma några extra dagar och vara uppmärksamma på symptom. Ha gärna dialog med sjukvården och med förskolans ledning.

Vi vill givetvis åter uppmärksamma både personal oh föräldrar att iaktta rutiner för hygien extra hårda i förskolan och hemma.

Vi är generellt restriktiva med semester under termin. Denna restriktivitet skärps upp ytterligare. Vi uppmanar våra medarbetare att undvika resor till de drabbade områdena.

Fler inlägg

Galaxen

Nu får vi äntligen jobba med snö på Galaxen

Vi arbetar mycket med naturmaterial i våra verksamheter och just nu är det fokus på snö både för de äldre och för de yngre barn. För vissa är det första snön som faller till marken medan det för andra är ett känt fenomen. Oavsett så är snö väldigt spännande att experimentera med. Vi har skapat snökonst både utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Det blir ett utforskande och undersökande samtidigt som barnen skapar konstverk. Vi ställer frågor kopplat till den aktivitet vi gör, exempelvis, vad händer när vi lägger snö i handen? Vad är det som gör att den smälter?

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala