MED ANLEDNING AV SPRIDNING AV CORONAVIRUS – COVID-19

Coronaviruset sprider sig, och det verkar tyvärr vara oundvikligt att smittan också kommer att påverka oss här i Sverige. Det finns all anledning att snarast vidta rimliga försiktighetsåtgärder utan att drabbas av rädsla eller sprida panik. För oss på Tellusbarn innebär det att vi följer sålunda rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vad gäller åtgärder och Utrikesdepartementet vad gäller resebegränsningar.

Det finns för närvarande ingen myndighetsrekommendation att återvändande personer från drabbade länder ska stanna hemma. Till skillnad från vissa företag som har bett återvändande medarbetare att jobba hemifrån har vi och våra medarbetare inte den möjligheten. Dock har vi vidtagit en extra försiktighetsåtgärd och bett medarbetare som rest tillbaka från Kina, Iran och norra Italien att stanna hemma ytterligare en vecka. Dessa medarbetare har också kravet på sig att de ska uppsöka rådgivning från sjukvården och ha löpande kontakt med sin chef innan de åter träder i tjänst.

Vi uppmana vårdnadshavare som kommer tillbaka från hårt drabbade länder att stanna hemma några extra dagar och vara uppmärksamma på symptom. Ha gärna dialog med sjukvården och med förskolans ledning.

Vi vill givetvis åter uppmärksamma både personal oh föräldrar att iaktta rutiner för hygien extra hårda i förskolan och hemma.

Vi är generellt restriktiva med semester under termin. Denna restriktivitet skärps upp ytterligare. Vi uppmanar våra medarbetare att undvika resor till de drabbade områdena.