MED ANLEDNING AV SPRIDNING AV CORONAVIRUS – COVID-19

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Coronaviruset sprider sig, och det verkar tyvärr vara oundvikligt att smittan också kommer att påverka oss här i Sverige. Det finns all anledning att snarast vidta rimliga försiktighetsåtgärder utan att drabbas av rädsla eller sprida panik. För oss på Tellusbarn innebär det att vi följer sålunda rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vad gäller åtgärder och Utrikesdepartementet vad gäller resebegränsningar.

Det finns för närvarande ingen myndighetsrekommendation att återvändande personer från drabbade länder ska stanna hemma. Till skillnad från vissa företag som har bett återvändande medarbetare att jobba hemifrån har vi och våra medarbetare inte den möjligheten. Dock har vi vidtagit en extra försiktighetsåtgärd och bett medarbetare som rest tillbaka från Kina, Iran och norra Italien att stanna hemma ytterligare en vecka. Dessa medarbetare har också kravet på sig att de ska uppsöka rådgivning från sjukvården och ha löpande kontakt med sin chef innan de åter träder i tjänst.

Vi uppmana vårdnadshavare som kommer tillbaka från hårt drabbade länder att stanna hemma några extra dagar och vara uppmärksamma på symptom. Ha gärna dialog med sjukvården och med förskolans ledning.

Vi vill givetvis åter uppmärksamma både personal oh föräldrar att iaktta rutiner för hygien extra hårda i förskolan och hemma.

Vi är generellt restriktiva med semester under termin. Denna restriktivitet skärps upp ytterligare. Vi uppmanar våra medarbetare att undvika resor till de drabbade områdena.

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga