Relationell konst på förskolan Torget

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Arbetet som pågår i torgets ateljé grundas i två tankar/ visioner, båda hämtade från Reggio Emilias och Loris Malaguzzi filosofi.
Den första tanken är vikten för barnen att komma i kontakt med de olika konstnärliga uttrycken och att själva skapa konst.
Malaguzzi menar att barnet har hundra språk och hen ska kunna erövra alla för att utvecklas till fullo. “Kreativitet”, “osäkerhet”, “intuition”, “nyfikenhet” karakteriserar sättet barnen närmar sig kunskap som växer, om motivation och lust att lära finns.
Varje barn har affektiva, relationella, sensoriska och intellektuella potentialer som hen utbyter hela tiden med sin egen socio-kulturell kontext. Genom erövring av alla olika språk kan barnen hitta nya strategier för att anpassa sig till de utmaningar de stöter i livet.
I Torgets ateljé vill vi skapa stora konstnärliga sammanhang där barnen, pedagogerna, barnens föräldrar och närsamhället blir involverade i gemensamma konstnärliga aktiviteter. Detta arbetsätt har flera benämningar, uttryck – Community art/ relationell konst och samhällsangagerad konst.
Barnen skapar i ateljén tillsammans med ateljéristan Marika med olika material och tekniker. De dansar, lyssnar på musik de får möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet, men inte bara det… I ateljén finns ibland andra människor som också använder sin kreativitet, nyfikenhet för att skapa konst och kommunicera genom det. Det finns professionella konstnärer som arbetar som residens konstnärer i ateljén. Barnen får möjlighet att observera dem, samtala, ställa frågor i ett utbyte som berikar alla.
Utbyte är just den andra tanken som inspirerar vårt arbete. Enlig Malaguzzi är barnen aktiva i sin lärande process. Kunskap bygger de tillsammans med andra barn och vuxna, i lärande sammanhang. Vi vill på Torget bredda dessa lärande sammanhang till hela närsamhället. Vi vill att förskolans barn ska komma ut och samhället komma in. Barnen är inte enbart vår framtid utan de är också vår nutid. De påverkas och kan påverka samhället och deras tankar behöver tas till vara.
Förskolan i Rinkeby samarbetar med många olika instanser. Privata företag, biblioteken i närområdet, föreningar och andra kulturaktörer.
Till julen samarbetade vi med Rinkeby Centrum och fastighetsägaren. De gav oss till förfogande ett skyltfönster, vid ingången till shoppingområdet. Vi fick bygga upp Rinkebys julfönster!

video 003öppning av julfönster 017

Fler inlägg

The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges