Tellusbarns planeringsdag

Den 17 augusti samlandes Tellusbarns ledning, pedagoger och annan personal för höstens ”kick off” och planeringsdag på Josefina, Djurgården.
Årets tema var språket i fokus. Specialpedagogen Eva Wahlström från Uppsala, höll inspirerande föreläsningar om små och större barns språkinlärning och flerspråkighet. Föreläsningarna varvades med paneldiskussioner.
Pedagogerna fick med sig nya spännande forskningsrön gällande språkutveckling. Och påmindes om att barnet behöver känslomässigt, socialt och kunskapsstöd för att utvecklas även språkligt. Dagen avrundades med smågruppsdiskussioner, där det fanns plats för reflektion och livliga samtal kring dagens tema.