Läs mer om förskolan: Smedby

Ägg-experiment på förskolan Smedby

På kulturförskolan Smedby i Upplands Väsby fick barnen göra experiment med ägg.

Barngruppen fick lägga en ägg i glas vatten och en ägg i ett glas med ättika över en dag för att undersöka vad som kan hända.

Resultaten blev att när man lägger ett ägg i ättikssprit får man ett roligt – naket – ägg som går att studsa och klämma ihop. Det här experimentet handlar om vad ett äggskal består av och hur det kan lösas upp i kemisk reaktion.

Enligt läroplanens mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, samt förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen(Lpfö18,s.14).