Arbete med hållbarhet på förskolan Sherwood

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På Sherwood har femåringarna börjat arbeta med Kapten Reko. Kapten Reko är ett utbildningsmaterial som handlar om att lära barn mellan 5-7 år om varför man inte ska slänga mat och vad alla kan göra för att hjälpa till att minska matsvinnet.   

Svenska hushåll slänger mer än 100 kg matavfall per person och år, ungefär hälften av detta är mat som hade kunnat ätas upp. Om vi istället tar hand om maten på rätt sätt kan matsvinnet minskas, och det är bra för både miljön och plånboken.

Rekospelet spelas tillsammans med barn och pedagoger vid fyra olika tillfällen. I varje del finns en diskussionsdel där barnen ges tillfälle att reflektera tillsammans kring hållbarhet och matsvinn. För varje del i spelet som man klarar av, får man en pusselbit som leder till ett lösenord. Vid det sista tillfället får barnen vara med och uppleva en överraskning! En ledtråd är att det innebär en utflykt till ett ställe där det finns både djur och natur. Och genom denna upplevelse är det meningen att spelets alla delar ska knytas ihop till en helhet, där barnen ges möjlighet att förstå sambandet mellan mat, djur och natur.

Fler inlägg

Galaxen

Nu får vi äntligen jobba med snö på Galaxen

Vi arbetar mycket med naturmaterial i våra verksamheter och just nu är det fokus på snö både för de äldre och för de yngre barn. För vissa är det första snön som faller till marken medan det för andra är ett känt fenomen. Oavsett så är snö väldigt spännande att experimentera med. Vi har skapat snökonst både utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Det blir ett utforskande och undersökande samtidigt som barnen skapar konstverk. Vi ställer frågor kopplat till den aktivitet vi gör, exempelvis, vad händer när vi lägger snö i handen? Vad är det som gör att den smälter?

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala