Arbete med hållbarhet på förskolan Sherwood

På Sherwood har femåringarna börjat arbeta med Kapten Reko. Kapten Reko är ett utbildningsmaterial som handlar om att lära barn mellan 5-7 år om varför man inte ska slänga mat och vad alla kan göra för att hjälpa till att minska matsvinnet.   

Svenska hushåll slänger mer än 100 kg matavfall per person och år, ungefär hälften av detta är mat som hade kunnat ätas upp. Om vi istället tar hand om maten på rätt sätt kan matsvinnet minskas, och det är bra för både miljön och plånboken.

Rekospelet spelas tillsammans med barn och pedagoger vid fyra olika tillfällen. I varje del finns en diskussionsdel där barnen ges tillfälle att reflektera tillsammans kring hållbarhet och matsvinn. För varje del i spelet som man klarar av, får man en pusselbit som leder till ett lösenord. Vid det sista tillfället får barnen vara med och uppleva en överraskning! En ledtråd är att det innebär en utflykt till ett ställe där det finns både djur och natur. Och genom denna upplevelse är det meningen att spelets alla delar ska knytas ihop till en helhet, där barnen ges möjlighet att förstå sambandet mellan mat, djur och natur.