Läs mer om förskolan: Sherwood

Vad är det som gör att barn blir engagerade och delaktiga i lek i parken? Denna fråga har vi på avdelningen Pingvinen på förskolan Sherwood på Kungsholmen ställt oss. Genom Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Specialpedagogik för lärande har vi observerat barns lek i parken med fokus på engagemang och delaktighet i undervisningen. Vi kunde se att flera faktorer påverkar barns delaktighet så som tillgängligt och inspirerande konkret material, gruppstorlek, huruvida vi erbjöd och arrangerade gemensamma lekar, närvaro och stötning av oss vuxna, stöd kring vad man kan göra och med vem.

Nu följer ett spännande arbete med att utveckla undervisningen i parken för ökad delaktighet och engagemang för alla barn.